सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Shubham

नोंदणी दिनांक: 11 Jul 2024

जन्म दिनांक: 8/5/1995

शिक्षण: इंजिनीअर (Bachelor's of Engineer, Pune)

नोंदणी क्रमांक: BB14711

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.4

उत्पन्न: 5.5 LPA

सध्याचे ठिकाण: Aurangabad


नाव: $Vaibhav

नोंदणी दिनांक: 09 Jul 2024

जन्म दिनांक: 20/4/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. Mechanical Engineer (Mumbai University))

नोंदणी क्रमांक: BB14709

नोकरी / व्यवसाय: Mechanical (Design Engineer )at Tech Mahindra ,Hin

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Mithilesh

नोंदणी दिनांक: 08 Jul 2024

जन्म दिनांक: 20/11/1994

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14708

नोकरी / व्यवसाय: Pune

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Mandar

नोंदणी दिनांक: 03 Jul 2024

जन्म दिनांक: 12/10/1994

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14702

नोकरी / व्यवसाय: Govt Job

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: Shubham

नोंदणी दिनांक: 01 Jul 2024

जन्म दिनांक: 16/3/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (BE-Computer Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14701

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.9

उत्पन्न: 800000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Abhijit

नोंदणी दिनांक: 23 Jun 2024

जन्म दिनांक: 18/10/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. Mechanical)

नोंदणी क्रमांक: BB14697

नोकरी / व्यवसाय: Design Engineer

उंची: 5.6

उत्पन्न: 6 lakhs

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: $INDRAJIT

नोंदणी दिनांक: 24 May 2024

जन्म दिनांक: 18/1/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (bachelor of civil engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14679

नोकरी / व्यवसाय: business

उंची: 5.11

उत्पन्न: 1800000

सध्याचे ठिकाण: Sangli


No Photo

नाव: Sachin

नोंदणी दिनांक: 13 May 2024

जन्म दिनांक: 10/12/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. in Automobile Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14662

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Swarup

नोंदणी दिनांक: 11 May 2024

जन्म दिनांक: 22/1/1996

शिक्षण: इंजिनीअर (BE (Mechanical))

नोंदणी क्रमांक: BB14661

नोकरी / व्यवसाय: QA Excutive

उंची: 5.5

उत्पन्न: 8L

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Pratik

नोंदणी दिनांक: 09 May 2024

जन्म दिनांक: 28/5/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (BE(E&T))

नोंदणी क्रमांक: BB14653

नोकरी / व्यवसाय: Software consultant Noida

उंची: 5.7

उत्पन्न: 5000000

सध्याचे ठिकाण: Nagpur1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 3647