सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

संपूर्ण माहिती

नाव: $Kunal
जन्म दिनांक: 29/1/1991
शिक्षण: उच्च-पदवीधर
नोंदणी क्रमांक: BB14172
वय : 31
नोंदणी दिनांक: 17 Jun 2021
नोकरी / व्यवसाय: accountant & Auditor South Africa

सविस्तर माहिती

शिक्षण (सविस्तर माहिती) : M.com /IFRS appearing

जन्म ठिकाण:

जन्म वेळ: सकाळी

वेळ: 9:50 मिनिटे

उंची: 5.10

वर्ण: गोरा

वैवाहिक दर्जा: अविवाहित

जात/पोटजात: राज भोई

नावरस नाव:

उत्पन्न: 10 लाख

रास: कर्क

नक्षत्र:

नाडी: --- Select ---

मंगळ: नाही

अपंगत्व: नाही

असल्यास, अधिक माहिती:


कौटुंबिक माहिती

वडील: आहेत

आई: आहे

भाऊ: नाही

विवाहीत भाऊ : नाही

बहीण: 2

विवाहीत बहीण: 1

आई वडिलाच्या लग्नाविषयी : स्वजाती

सध्याचे ठिकाण : Pune

reference : 17/6/21


अपेक्षा

शिक्षण: पदवीधर

नोकरी / व्यवसाय:

वार्षिक उत्पन्न:

शहर प्राधान्यता:

विशेष अपेक्षा: वयातील अंतर: ५ वर्षे विशेष अपेक्षा: पदवीधर, उच्च पदवीधर, सुसंस्कृत, उंची कमीत कमी ५.४

वयातील अंतर: 5 वर्ष
भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14849