सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

सुविधा

सिल्वर पॅकेज

८०० रुपये वार्षिक सभासद 

१ ) वर्ष भर स्थळे

२ )  स्थळांची माहिती इमेल किंवा फोन द्वारा

गोल्डन पॅकेज

८०० रुपये वार्षिक सभासद
 १ ) वर्ष भर स्थळे

२ )  स्थळांची माहिती इमेल किंवा फोन द्वारा

डायमंड पॅकेज

८०० रुपये वार्षिक सभासद

१ ) वर्ष भर स्थळे

२ ) स्थळांची माहिती इमेल किंवा फोन द्वारा

सुपर सिल्वर पॅकेज

 ८०० रूपये वार्षिक सभासद

१) वर्ष भर स्थळे

२) स्थळांची माहिती इमेल किंवा फोन द्वारा  

सुपर गोल्डन पॅकेज

८०० रुपये वार्षिक सभासद

१ ) वर्ष भर स्थळे

२ ) स्थळांची माहिती इमेल किंवा फोन द्वारा

सुपर डायमंड पॅकेज


पेमेंट भरनार्याची माहीती
पेमेंट भरनार्याचा ID पेमेंट केलेला Bank/Cheque
Bank of India / IDBI Bank / Money Order / Cheque
संपूर्ण नांव पेमेंट केलेला प्रुफ फोटो


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 869