सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी
वधू-वर माहिती

संपूर्ण नांव * वर वधू
जन्म दिनांक जन्म ठिकाण
जन्म वेळ वाजून मिनीटे
उंची वर्ण
पूर्ण पत्ता रक्त गट
मुळ गांव सध्याचे ठिकाण
ई-मेल वैवाहिक दर्जा *
फोन नं. * (१० अंकी मोबाईल नंबर) जात/पोटजात
फोन नं. 2
फोन न. 3 नावरस नाव
शिक्षण शिक्षण(सविस्तर माहिती)
नोकरी / व्यवसाय वार्षिक उत्पन्न
रास नक्षत्र
नाडी मंगळ आहे नाही
अपंगत्व आहे नाही असल्यास, अधिक माहिती
वडील आहेत नाही आई आहे नाही
भाऊ विवाहीत भाऊ
बहीण विवाहीत बहीण
आईची माहेरची माहिती*
(नाव,पत्ता,संपर्क इत्यादि)
इतर नातेवाईक अधिक माहिती/संपर्क
(नाव,पत्ता,संपर्क इत्यादि)
फोटो वडिलांची माहिती
(नाव,पत्ता,संपर्क इत्यादि)
आई वडिलाच्या लग्नाविषयी

अपेक्षा

शिक्षण नोकरी / व्यवसाय
वार्षिक उत्पन्न वयातील अंतर
शहर प्राधान्यता विशेष अपेक्षा

कार्यालयीन

माहितीसांठी

आवश्यक

शैक्षणीक पात्रता प्रुफ फोटो
ID निवास प्रुफ फोटो

आधार कार्ड,रेशन कार्ड,वोटींग कार्ड,ईतर
भोई शुभविवाहाची माहीती कशी मिळाली भोई शुभाविवाहाचे सर्व नियम मी वाचले असुन ते मला मान्य आहेत.

भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 937