सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

संपूर्ण माहिती

नाव: $RAMKRISHNA
जन्म दिनांक: 1/10/1986
शिक्षण: डॉक्टर
नोंदणी क्रमांक: BB14288
वय : 35
नोंदणी दिनांक: 11 Dec 2021
नोकरी / व्यवसाय: Doctor Callicut/ Kozhikode

सविस्तर माहिती

शिक्षण (सविस्तर माहिती) : M.B.B.S (B.L.D College Bijapur) Kar. :: Year Passing 2010 10) M.S.General Surgery (Callicut/Kozhikod

जन्म ठिकाण:

जन्म वेळ: सकाळी

वेळ: 11:-- मिनिटे

उंची: --- Select ---

वर्ण: --- Select ---

वैवाहिक दर्जा: अविवाहित

जात/पोटजात: भोई

नावरस नाव: Bhanudas

उत्पन्न:

रास: --- Select ---

नक्षत्र: Khytria

नाडी: --- Select ---

मंगळ: नाही

अपंगत्व: नाही

असल्यास, अधिक माहिती:


कौटुंबिक माहिती

वडील: आहेत

आई: आहे

भाऊ: नाही

विवाहीत भाऊ : नाही

बहीण: नाही

विवाहीत बहीण: नाही

आई वडिलाच्या लग्नाविषयी : --- Select ---

सध्याचे ठिकाण :

reference : 30/11/21


अपेक्षा

शिक्षण:

नोकरी / व्यवसाय:

वार्षिक उत्पन्न:

शहर प्राधान्यता:

विशेष अपेक्षा:

वयातील अंतर:
भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14734