सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

संपूर्ण माहिती

नाव: $संदेश
जन्म दिनांक: 20/4/1992
शिक्षण: इंजिनीअर
नोंदणी क्रमांक: BB14541
वय : 32
नोंदणी दिनांक: 15 Nov 2023
नोकरी / व्यवसाय: MERCHANT NAVY

सविस्तर माहिती

शिक्षण (सविस्तर माहिती) : B-TECH मरन इंजीनीरग

जन्म ठिकाण: कराड

जन्म वेळ: संध्याकाळी

वेळ: 6:-- मिनिटे

उंची: 5.3

वर्ण: गोरा

वैवाहिक दर्जा: अविवाहित

जात/पोटजात: भोई

नावरस नाव:

उत्पन्न:

रास: व्रूश्चिक

नक्षत्र:

नाडी: Select

मंगळ: नाही

अपंगत्व: नाही

असल्यास, अधिक माहिती:


कौटुंबिक माहिती

वडील: आहेत

आई: आहे

भाऊ: नाही

विवाहीत भाऊ : नाही

बहीण: नाही

विवाहीत बहीण: नाही

आई वडिलाच्या लग्नाविषयी : Select

सध्याचे ठिकाण :

reference : 15/11/23


अपेक्षा

शिक्षण:

नोकरी / व्यवसाय:

वार्षिक उत्पन्न:

शहर प्राधान्यता:

विशेष अपेक्षा:

वयातील अंतर:
भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 3589