सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

संपूर्ण माहिती

नाव: Namrata
जन्म दिनांक: 22/11/1998
शिक्षण: उच्च-पदवीधर
नोंदणी क्रमांक: BG14544
वय : 25
नोंदणी दिनांक: 18 Nov 2023
नोकरी / व्यवसाय: Fashion designer

सविस्तर माहिती

शिक्षण (सविस्तर माहिती) : Fashion designing

जन्म ठिकाण: Shemalda

जन्म वेळ: संध्याकाळी

वेळ: 6:30 मिनिटे

उंची: 5

वर्ण: गहूवर्ण

वैवाहिक दर्जा: अविवाहित

जात/पोटजात: राज भोई

नावरस नाव: Namrata

उत्पन्न: 1-2 lac

रास: धनु

नक्षत्र: Mula3

नाडी: आद्य

मंगळ: नाही

अपंगत्व: नाही

असल्यास, अधिक माहिती:


कौटुंबिक माहिती

वडील: नाही

आई: आहे

भाऊ: 1

विवाहीत भाऊ : 1

बहीण: 1

विवाहीत बहीण: नाही

आई वडिलाच्या लग्नाविषयी : स्वजाती

सध्याचे ठिकाण : Jalgaon

reference :


अपेक्षा

शिक्षण: all

नोकरी / व्यवसाय:

वार्षिक उत्पन्न:

शहर प्राधान्यता:

विशेष अपेक्षा:

वयातील अंतर:
भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14745