सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

संपूर्ण माहिती

नाव: $Amod
जन्म दिनांक: 20/7/1991
शिक्षण: उच्च-पदवीधर
नोंदणी क्रमांक: BB14615
वय : 33
नोंदणी दिनांक: 31 Mar 2024
नोकरी / व्यवसाय: Accounts and Finance

सविस्तर माहिती

शिक्षण (सविस्तर माहिती) : M.COM

जन्म ठिकाण: Pune

जन्म वेळ: दुपारी

वेळ: 12:40 मिनिटे

उंची: 5.6

वर्ण: गहूवर्ण

वैवाहिक दर्जा: अविवाहित

जात/पोटजात: राज भोई

नावरस नाव: Tilotam

उत्पन्न: 3.5 lakhs

रास: तुळ

नक्षत्र: Vishakha

नाडी: अन्त्य

मंगळ: नाही

अपंगत्व: नाही

असल्यास, अधिक माहिती:


कौटुंबिक माहिती

वडील: नाही

आई: आहे

भाऊ: 1

विवाहीत भाऊ : 1

बहीण: नाही

विवाहीत बहीण: नाही

आई वडिलाच्या लग्नाविषयी : स्वजाती

सध्याचे ठिकाण : Pune

reference : 2/4/24


अपेक्षा

शिक्षण: बारावी

नोकरी / व्यवसाय:

वार्षिक उत्पन्न:

शहर प्राधान्यता:

विशेष अपेक्षा:

वयातील अंतर:
भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 33412