सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: गौरव

नोंदणी दिनांक: 20 Jan 2022

जन्म दिनांक: 24/9/1996

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी

नोंदणी क्रमांक: BB14305

नोकरी / व्यवसाय: Counter person at dry clean shop

उंची: 5.9

उत्पन्न: १५००००

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: मुकेश

नोंदणी दिनांक: 19 Apr 2021

जन्म दिनांक: 10/8/1994

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी

नोंदणी क्रमांक: BB14104

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग काम

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: Arjun

नोंदणी दिनांक: 25 Dec 2020

जन्म दिनांक: 11/5/1996

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी (10 th)

नोंदणी क्रमांक: BB13989

नोकरी / व्यवसाय: फुटाने, शेंगदाने आणि बाजारात हिरवी भाज्या विकने

उंची: 4.6

उत्पन्न: 1,80,000

सध्याचे ठिकाण: Shahapur


No Photo

नाव: Tushar

नोंदणी दिनांक: 02 Feb 2020

जन्म दिनांक: 15/7/1992

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी

नोंदणी क्रमांक: BB13687

नोकरी / व्यवसाय: Two whiler gyarej

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: सिध्देशोर

नोंदणी दिनांक: 21 Jan 2019

जन्म दिनांक: 10/3/1995

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी (9 वी)

नोंदणी क्रमांक: BB02131

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nanded


No Photo

नाव: Bhagavat

नोंदणी दिनांक: 30 Jul 2018

जन्म दिनांक: 24/7/1988

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी (10)

नोंदणी क्रमांक: BB01947

नोकरी / व्यवसाय: Shopkeeper

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 100000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: अनिल

नोंदणी दिनांक: 25 May 2018

जन्म दिनांक: 16/8/1989

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी (10 नापास)

नोंदणी क्रमांक: BB01829

नोकरी / व्यवसाय: Pune corporation (contract base)

उंची: 5.2

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Umesh

नोंदणी दिनांक: 21 Oct 2017

जन्म दिनांक: 1/12/1988

शिक्षण: दहावी पेक्षा कमी (SSC FAIL)

नोंदणी क्रमांक: BB01452

नोकरी / व्यवसाय: Sahyog process madhavnagar permanent nokari

उंची: 5.4

उत्पन्न: 1,80000

सध्याचे ठिकाण: Sangli1


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 33635