सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

No Photo

नाव: Prachi

नोंदणी दिनांक: 26 Apr 2020

जन्म दिनांक: 4/7/1995

शिक्षण: शिक्षक (Graduate and teacher)

नोंदणी क्रमांक: BG13716

नोकरी / व्यवसाय: -

उंची: 5

उत्पन्न: -

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Rasika

नोंदणी दिनांक: 27 Nov 2019

जन्म दिनांक: 25/6/1982

शिक्षण: शिक्षक (M.A. B.Ed.)

नोंदणी क्रमांक: BG13653

नोकरी / व्यवसाय: Asst. Teacher

उंची: 5.2

उत्पन्न: 5.00 lac

सध्याचे ठिकाण: Raigad


No Photo

नाव: Vandna

नोंदणी दिनांक: 09 Jan 2019

जन्म दिनांक: 4/11/1990

शिक्षण: शिक्षक (M. A. B. Ed)

नोंदणी क्रमांक: BG02120

नोकरी / व्यवसाय: Service in school

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Seema

नोंदणी दिनांक: 21 Jul 2018

जन्म दिनांक: 13/9/1987

शिक्षण: शिक्षक (M.A.B.ED)

नोंदणी क्रमांक: BG01935

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Kalyan


नाव: Shital

नोंदणी दिनांक: 05 Jul 2018

जन्म दिनांक: 23/1/1984

शिक्षण: शिक्षक (B.A Ded)

नोंदणी क्रमांक: BDG01894

नोकरी / व्यवसाय: Teacher

उंची: 4.10

उत्पन्न: 5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: दिपीका

नोंदणी दिनांक: 09 Jun 2018

जन्म दिनांक: 2/8/1988

शिक्षण: शिक्षक (D.Ed, M.A. English, marathi english Typing 40, MSCIT)

नोंदणी क्रमांक: BG01854

नोकरी / व्यवसाय: केळी संशोधन केंद्र, जळगांव

उंची: 5

उत्पन्न: 120000

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


No Photo

नाव: Priti

नोंदणी दिनांक: 13 Nov 2017

जन्म दिनांक: 16/3/1985

शिक्षण: शिक्षक (B.ED)

नोंदणी क्रमांक: BDG01513

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.1

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Shilpa

नोंदणी दिनांक: 21 Jun 2017

जन्म दिनांक: 29/10/1988

शिक्षण: शिक्षक (D.Ed, A.T.D.)

नोंदणी क्रमांक: BG01241

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


नाव: VARSHA

नोंदणी दिनांक: 02 Feb 2017

जन्म दिनांक: 12/3/1986

शिक्षण: शिक्षक (MA BED. MARATHI)

नोंदणी क्रमांक: BG00922

नोकरी / व्यवसाय: NOKARI

उंची: 5.3

उत्पन्न: 60000

सध्याचे ठिकाण: Wardha1


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 1026