सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: अतुल

नोंदणी दिनांक: 08 Nov 2020

जन्म दिनांक: 29/5/1988

शिक्षण: शिक्षक (M.Sc, B.Ed., NET, SET, GATE, PET)

नोंदणी क्रमांक: BB13905

नोकरी / व्यवसाय: प्राध्यापक, सिनियर कॉलेज

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nashik


No Photo

नाव: Hemant

नोंदणी दिनांक: 16 Jan 2020

जन्म दिनांक: 7/4/1991

शिक्षण: शिक्षक (M. A. Ded)

नोंदणी क्रमांक: BB13674

नोकरी / व्यवसाय: Nokri

उंची: 5.2

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Nandurbar


नाव: राजेश

नोंदणी दिनांक: 13 Apr 2019

जन्म दिनांक: 1/6/1979

शिक्षण: शिक्षक (बी ए डी एड)

नोंदणी क्रमांक: BDB02248

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी प्राथमिक शिक्षक जळगाव

उंची: 5.5

उत्पन्न: 6 ते 7 लाख

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: Kiran

नोंदणी दिनांक: 15 Mar 2019

जन्म दिनांक: 24/5/1985

शिक्षण: शिक्षक (BA, Ded, Electric Diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB02217

नोकरी / व्यवसाय: Teacher

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nandurbar


नाव: Ajinkya

नोंदणी दिनांक: 01 Jan 2019

जन्म दिनांक: 23/0/1990

शिक्षण: शिक्षक (Bscbed)

नोंदणी क्रमांक: BB02106

नोकरी / व्यवसाय: Secondary teacher

उंची: 5.8

उत्पन्न: 120000

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: अमित

नोंदणी दिनांक: 04 Jul 2018

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: शिक्षक

नोंदणी क्रमांक: BB01890

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: किरण

नोंदणी दिनांक: 17 Apr 2018

जन्म दिनांक: 1/6/1988

शिक्षण: शिक्षक (BA.BEd english)

नोंदणी क्रमांक: BB01799

नोकरी / व्यवसाय: मद्यमिक शिक्षक

उंची: 5.8

उत्पन्न: 4.80 लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Virendra

नोंदणी दिनांक: 29 May 2017

जन्म दिनांक: 16/11/1985

शिक्षण: शिक्षक (D. Ed, B. A, B.ed, M.A( eco))

नोंदणी क्रमांक: BB01180

नोकरी / व्यवसाय: Teacher

उंची: 5.8

उत्पन्न: 450000

सध्याचे ठिकाण: Nagpur1


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 818