सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

No Photo

नाव: YOGESH

नोंदणी दिनांक: 03 Jun 2022

जन्म दिनांक: 21/9/1996

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BG14423

नोकरी / व्यवसाय: Farming

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


नाव: आशा

नोंदणी दिनांक: 21 May 2022

जन्म दिनांक: 11/6/1992

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDG14409

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Dinesh

नोंदणी दिनांक: 21 Oct 2020

जन्म दिनांक: 10/9/1986

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDG13887

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.8

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: लक्ष्‍मी

नोंदणी दिनांक: 09 Oct 2020

जन्म दिनांक: 15/6/1993

शिक्षण: दहावी (कम्‍प्‍युटर टायपींग, एम.एस.सी.आय.टी.)

नोंदणी क्रमांक: BDG13876

नोकरी / व्यवसाय: घरकाम, शिवणकाम

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Latur


नाव: Archana

नोंदणी दिनांक: 02 Jul 2020

जन्म दिनांक: 4/4/2000

शिक्षण: दहावी (10th pass)

नोंदणी क्रमांक: BG13771

नोकरी / व्यवसाय: No

उंची: 5.4

उत्पन्न: 35000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: रत्ना

नोंदणी दिनांक: 07 May 2019

जन्म दिनांक: 1/2/1994

शिक्षण: दहावी (दहावी पास)

नोंदणी क्रमांक: BDG02260

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: Shweta

नोंदणी दिनांक: 08 Oct 2018

जन्म दिनांक: 7/11/1996

शिक्षण: दहावी (10 pass)

नोंदणी क्रमांक: BDG02021

नोकरी / व्यवसाय: Nahi

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Ashwini

नोंदणी दिनांक: 07 Jul 2018

जन्म दिनांक: 21/12/1992

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDG01897

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Bhor


No Photo

नाव: Supriya

नोंदणी दिनांक: 11 Mar 2017

जन्म दिनांक: 3/4/1994

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BG00963

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nashik1


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 859