सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: $Ashish

नोंदणी दिनांक: 25 Aug 2019

जन्म दिनांक: 10/7/1987

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB02342

नोकरी / व्यवसाय: Construction

उंची: 5.4

उत्पन्न: 4 लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Vishal

नोंदणी दिनांक: 21 May 2019

जन्म दिनांक: 16/8/1994

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB02278

नोकरी / व्यवसाय: Manager in wine liquor shop

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Sunil

नोंदणी दिनांक: 15 May 2019

जन्म दिनांक: 26/11/1995

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB02269

नोकरी / व्यवसाय: Nokri

उंची: 5.5

उत्पन्न: 100000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: नितिन

नोंदणी दिनांक: 25 Apr 2019

जन्म दिनांक: 20/7/1989

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDB02253

नोकरी / व्यवसाय: एम एस ई डी वाहन करार

उंची: 5.9

उत्पन्न: 3 लाख

सध्याचे ठिकाण: Miraj


नाव: महेंद्र

नोंदणी दिनांक: 24 Dec 2018

जन्म दिनांक: 23/10/1985

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB02102

नोकरी / व्यवसाय: फरसान शॉप

उंची: 5.5

उत्पन्न: 50000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


No Photo

नाव: Vikrant

नोंदणी दिनांक: 08 Dec 2018

जन्म दिनांक: 6/3/1990

शिक्षण: दहावी (10)

नोंदणी क्रमांक: BB02086

नोकरी / व्यवसाय: Citi Bank Pune office boy

उंची: 5.3

उत्पन्न: 1,20000

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Dattatray

नोंदणी दिनांक: 08 Dec 2018

जन्म दिनांक: 11/8/1995

शिक्षण: दहावी (ssc)

नोंदणी क्रमांक: BB02084

नोकरी / व्यवसाय: bussiness

उंची: 5.5

उत्पन्न: 1.00 L

सध्याचे ठिकाण: Aurangabad


नाव: sachin

नोंदणी दिनांक: 01 Dec 2018

जन्म दिनांक: 6/7/1985

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDB02076

नोकरी / व्यवसाय: private ca office

उंची: 5.9

उत्पन्न: 240000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Mangesh

नोंदणी दिनांक: 18 Sep 2018

जन्म दिनांक: 22/1/1990

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB02006

नोकरी / व्यवसाय: Fruits & veggies seller & supplier

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: RATNAGIRI


नाव: सागर

नोंदणी दिनांक: 12 Jul 2018

जन्म दिनांक: 19/4/1986

शिक्षण: दहावी (दहावी)

नोंदणी क्रमांक: BDB01918

नोकरी / व्यवसाय: माई इंडस्ट्रीत एम आय डी सी कुपवाड सागंली

उंची: 5.6

उत्पन्न: 100000

सध्याचे ठिकाण: Sangli1 | 2 | 3 | 4


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 33578