सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Shivprasad

नोंदणी दिनांक: 21 Feb 2020

जन्म दिनांक: 19/4/1996

शिक्षण: डॉक्टर (BDS)

नोंदणी क्रमांक: BB13693

नोकरी / व्यवसाय: Clinic

उंची: 5.11

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: Kalpesh

नोंदणी दिनांक: 08 Jun 2019

जन्म दिनांक: 4/9/1988

शिक्षण: डॉक्टर (MBBS (Pune))

नोंदणी क्रमांक: BB02294

नोकरी / व्यवसाय: Blood Transfusion Officer at Blood Bank

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: sachidanad

नोंदणी दिनांक: 11 May 2019

जन्म दिनांक: 1/6/1986

शिक्षण: डॉक्टर (BHMS)

नोंदणी क्रमांक: BB02265

नोकरी / व्यवसाय: Clinic

उंची: 5.9

उत्पन्न: 1,00,000

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: DEEPAK

नोंदणी दिनांक: 03 Aug 2017

जन्म दिनांक: 10/8/1991

शिक्षण: डॉक्टर (BAMS MD)

नोंदणी क्रमांक: BB01308

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 6.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: shevgaon


नाव: पवन

नोंदणी दिनांक: 02 Feb 2017

जन्म दिनांक: 21/12/1989

शिक्षण: डॉक्टर (M.B.B.S. (Solapur))

नोंदणी क्रमांक: BB00925

नोकरी / व्यवसाय: Medical Officer, BMC Hospital, Andheri, Mumbai

उंची: 5.11

उत्पन्न: रू. ७.२० लाख

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


No Photo

नाव: Satyendra

नोंदणी दिनांक: 18 Jan 2017

जन्म दिनांक: 23/9/1984

शिक्षण: डॉक्टर (MBBS, MS(GENRAL & LAPROSCOPY SURGEN))

नोंदणी क्रमांक: BB00914

नोकरी / व्यवसाय: CPR Hospital , Kolhapur

उंची: 5.6

उत्पन्न: 10,00,000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur



1 | 2


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14827