सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

नाव: Shubhangi

नोंदणी दिनांक: 03 Mar 2022

जन्म दिनांक: 24/6/1994

शिक्षण: पदवीधर (BCA)

नोंदणी क्रमांक: BG14348

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


No Photo

नाव: Ashwini

नोंदणी दिनांक: 06 Jan 2022

जन्म दिनांक: 8/11/1993

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14298

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


नाव: Roshni

नोंदणी दिनांक: 05 Jan 2022

जन्म दिनांक: 9/7/2002

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14297

नोकरी / व्यवसाय: Student

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Dhule


नाव: Namrata

नोंदणी दिनांक: 22 Dec 2021

जन्म दिनांक: 22/11/1998

शिक्षण: पदवीधर (Fashion designing)

नोंदणी क्रमांक: BG14293

नोकरी / व्यवसाय: Fashion boutique

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


No Photo

नाव: Kavita

नोंदणी दिनांक: 03 Dec 2021

जन्म दिनांक: 11/9/1995

शिक्षण: पदवीधर (T.Y.Bcom)

नोंदणी क्रमांक: BG14281

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Surat


नाव: ऐश्वर्या

नोंदणी दिनांक: 12 Nov 2021

जन्म दिनांक: 13/4/2000

शिक्षण: पदवीधर (B.A)

नोंदणी क्रमांक: BG14262

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Roshani

नोंदणी दिनांक: 10 Nov 2021

जन्म दिनांक: 6/9/1999

शिक्षण: पदवीधर (BSC IT (SCIENCE))

नोंदणी क्रमांक: BG14260

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Amravati


नाव: Priyanka

नोंदणी दिनांक: 03 Nov 2021

जन्म दिनांक: 11/4/1998

शिक्षण: पदवीधर (B.COM)

नोंदणी क्रमांक: BDG14252

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Ambernath


No Photo

नाव: MADHURI

नोंदणी दिनांक: 02 Nov 2021

जन्म दिनांक: 20/2/1998

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14251

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sukoda


नाव: Amruta

नोंदणी दिनांक: 25 Oct 2021

जन्म दिनांक: 26/6/1996

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14249

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Navi Mumbai1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14851