सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Kishor

नोंदणी दिनांक: 22 Nov 2023

जन्म दिनांक: 16/8/1985

शिक्षण: पदवीधर (B A)

नोंदणी क्रमांक: BB14547

नोकरी / व्यवसाय: service

उंची: 5.3

उत्पन्न: 3 lakhs

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: VAIBHAV

नोंदणी दिनांक: 21 Nov 2023

जन्म दिनांक: 12/3/1989

शिक्षण: पदवीधर (BA)

नोंदणी क्रमांक: BB14546

नोकरी / व्यवसाय: Post office

उंची: 5.6

उत्पन्न: 2 te 5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: संजय

नोंदणी दिनांक: 05 Nov 2023

जन्म दिनांक: 10/11/1999

शिक्षण: पदवीधर (Diploma In Journalism)

नोंदणी क्रमांक: BB14536

नोकरी / व्यवसाय: DD News, cameraman , Sanju's Chinese Resto

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: SWAPNIL

नोंदणी दिनांक: 10 Oct 2023

जन्म दिनांक: 22/3/1990

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14522

नोकरी / व्यवसाय: COMPUTER OPRETOR GRAMPANCHAYT

उंची: 5.9

उत्पन्न: 150000

सध्याचे ठिकाण: Buldhana


No Photo

नाव: $Saurabh

नोंदणी दिनांक: 08 Sep 2022

जन्म दिनांक: 5/3/1992

शिक्षण: पदवीधर (BA comlete)

नोंदणी क्रमांक: BB14486

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.6

उत्पन्न: 3 lakh

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: $SACHIN

नोंदणी दिनांक: 19 Aug 2022

जन्म दिनांक: 22/5/1982

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BDB14472

नोकरी / व्यवसाय: Sachin Electrical and Light House

उंची: 5.6

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: Rohit

नोंदणी दिनांक: 03 Aug 2022

जन्म दिनांक: 27/3/1997

शिक्षण: पदवीधर (BA public service)

नोंदणी क्रमांक: BB14464

नोकरी / व्यवसाय: व्यावसाय

उंची: 5.7

उत्पन्न: 3 L

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Rakesh

नोंदणी दिनांक: 16 Jul 2022

जन्म दिनांक: 15/6/1989

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14449

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.7

उत्पन्न: 5-7 lac

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: राहुल

नोंदणी दिनांक: 03 Jun 2022

जन्म दिनांक: 20/4/1991

शिक्षण: पदवीधर (BSc, Diploma NDT, Deta Science)

नोंदणी क्रमांक: BB14424

नोकरी / व्यवसाय: Petrochemical Qc

उंची: 5.3

उत्पन्न: 700000 to 800000

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Sevagiri

नोंदणी दिनांक: 23 May 2022

जन्म दिनांक: 5/10/1987

शिक्षण: पदवीधर (BCS COMPUTER SCIENCE)

नोंदणी क्रमांक: BB14414

नोकरी / व्यवसाय: UGAM CHEMICALS

उंची: 5.4

उत्पन्न: 350000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2247