सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

No Photo

नाव: राहुल

नोंदणी दिनांक: 03 Jun 2022

जन्म दिनांक: 20/4/1991

शिक्षण: पदवीधर (BSc, Diploma NDT, Deta Science)

नोंदणी क्रमांक: BB14424

नोकरी / व्यवसाय: Petrochemical Qc

उंची: 5.3

उत्पन्न: 700000 to 800000

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Sevagiri

नोंदणी दिनांक: 23 May 2022

जन्म दिनांक: 5/10/1987

शिक्षण: पदवीधर (BCS COMPUTER SCIENCE)

नोंदणी क्रमांक: BB14414

नोकरी / व्यवसाय: UGAM CHEMICALS

उंची: 5.4

उत्पन्न: 350000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: KETAN

नोंदणी दिनांक: 16 May 2022

जन्म दिनांक: 6/3/1991

शिक्षण: पदवीधर (Bcom)

नोंदणी क्रमांक: BB14403

नोकरी / व्यवसाय: BABAHARDEOSINGH GENERAL STORE

उंची: 5.7

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: अक्षय

नोंदणी दिनांक: 15 May 2022

जन्म दिनांक: 23/4/1994

शिक्षण: पदवीधर (B.Com)

नोंदणी क्रमांक: BB14400

नोकरी / व्यवसाय: kirana Store & Hotel

उंची: 5.8

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Abhijeet

नोंदणी दिनांक: 15 May 2022

जन्म दिनांक: 16/3/1991

शिक्षण: पदवीधर (B.sc Horticulture)

नोंदणी क्रमांक: BB14398

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 6.1

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 15 May 2022

जन्म दिनांक: 8/10/1992

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14396

नोकरी / व्यवसाय: Government servent

उंची: 5.2

उत्पन्न: 350000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: सुमित

नोंदणी दिनांक: 29 Apr 2022

जन्म दिनांक: 26/3/1994

शिक्षण: पदवीधर (Bachelor of commerce)

नोंदणी क्रमांक: BB14387

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.7

उत्पन्न: पाच लाख रुपये

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Omkar

नोंदणी दिनांक: 26 Apr 2022

जन्म दिनांक: 27/5/1992

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14386

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.10

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Rupvikas

नोंदणी दिनांक: 16 Apr 2022

जन्म दिनांक: 19/9/1990

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14381

नोकरी / व्यवसाय: gavarment sectar

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


No Photo

नाव: Atul

नोंदणी दिनांक: 24 Mar 2022

जन्म दिनांक: 3/6/1992

शिक्षण: पदवीधर (B.A)

नोंदणी क्रमांक: BB14363

नोकरी / व्यवसाय: GOVERNMENT JOB (CLERK)

उंची: 5.11

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 356