सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

नाव: Pratik

नोंदणी दिनांक: 12 Apr 2022

जन्म दिनांक: 7/4/1996

शिक्षण: डिप्लोमा

नोंदणी क्रमांक: BG14378

नोकरी / व्यवसाय: Kanisht lipik ( Clark)

उंची: 5.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Chandrapur


नाव: $Priyanka

नोंदणी दिनांक: 11 Jun 2021

जन्म दिनांक: 6/10/1994

शिक्षण: डिप्लोमा (Diploma In Information Technology)

नोंदणी क्रमांक: BG14166

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Aishwarya

नोंदणी दिनांक: 18 Apr 2021

जन्म दिनांक: 19/8/1997

शिक्षण: डिप्लोमा (GNM nursing)

नोंदणी क्रमांक: BG14099

नोकरी / व्यवसाय: Nokari

उंची: 5.4

उत्पन्न: 2-3 lakh

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: $Shubhangi

नोंदणी दिनांक: 22 Mar 2021

जन्म दिनांक: 24/1/1996

शिक्षण: डिप्लोमा (शिक्षण- PDIM (post diploma in mechatronic))

नोंदणी क्रमांक: BG14073

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Buldana


नाव: Seema

नोंदणी दिनांक: 11 Jan 2021

जन्म दिनांक: 27/4/1999

शिक्षण: डिप्लोमा

नोंदणी क्रमांक: BG14016

नोकरी / व्यवसाय: Minda corporation ltd mhalungi MIDC cakan pune

उंची: 5.5

उत्पन्न: 1, 80, 000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Sarika

नोंदणी दिनांक: 19 Dec 2020

जन्म दिनांक: 9/1/1992

शिक्षण: डिप्लोमा (Civil Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BG13984

नोकरी / व्यवसाय: -

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


No Photo

नाव: Seema

नोंदणी दिनांक: 17 Dec 2020

जन्म दिनांक: 27/4/1999

शिक्षण: डिप्लोमा (ITI in electrical technology,)

नोंदणी क्रमांक: BG13983

नोकरी / व्यवसाय: Minda corporation ltd mhalungi MIDC cakan pune

उंची: 5.5

उत्पन्न: 2, 80, 000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: TEJASWINI

नोंदणी दिनांक: 11 Nov 2020

जन्म दिनांक: 3/5/1993

शिक्षण: डिप्लोमा (D PHARMACY)

नोंदणी क्रमांक: BG13906

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Nikita

नोंदणी दिनांक: 07 Oct 2020

जन्म दिनांक: 9/2/1998

शिक्षण: डिप्लोमा (D.Pharmacy)

नोंदणी क्रमांक: BG13873

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Prayaga

नोंदणी दिनांक: 12 Feb 2020

जन्म दिनांक: 27/5/1995

शिक्षण: डिप्लोमा (Interor designer and landscape designer)

नोंदणी क्रमांक: BG13691

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 33421