सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Shriniwas

नोंदणी दिनांक: 08 Sep 2023

जन्म दिनांक: 7/11/1990

शिक्षण: डिप्लोमा (DGNM nursing)

नोंदणी क्रमांक: BB14500

नोकरी / व्यवसाय: Occupational health centre junior doctors

उंची: 5.8

उत्पन्न: 3.5 lack

सध्याचे ठिकाण: Belgaum


नाव: Mukesh

नोंदणी दिनांक: 29 May 2022

जन्म दिनांक: 10/7/1997

शिक्षण: डिप्लोमा (Advance diploma industryal safety Management PG)

नोंदणी क्रमांक: BB14418

नोकरी / व्यवसाय: Safety Engineer

उंची: 5.5

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Gujrat


No Photo

नाव: Ajay

नोंदणी दिनांक: 14 May 2022

जन्म दिनांक: 14/1/1994

शिक्षण: डिप्लोमा (Diploma in ENTC)

नोंदणी क्रमांक: BB14395

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.7

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Shubham

नोंदणी दिनांक: 20 Mar 2022

जन्म दिनांक: 25/3/1995

शिक्षण: डिप्लोमा (Civil diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB14360

नोकरी / व्यवसाय: Side supervisor for construction side

उंची: 5.7

उत्पन्न: 6 lac

सध्याचे ठिकाण: Baramathi


नाव: $आकाशदीप

नोंदणी दिनांक: 17 Feb 2022

जन्म दिनांक: 11/12/1997

शिक्षण: डिप्लोमा (Mechanical Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14331

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.8

उत्पन्न: 625000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Uday

नोंदणी दिनांक: 13 Jan 2022

जन्म दिनांक: 22/1/1994

शिक्षण: डिप्लोमा (MBA (HR), BA, Dip. In mechanical)

नोंदणी क्रमांक: BB14302

नोकरी / व्यवसाय: Nokari

उंची: 5.6

उत्पन्न: 234000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Ashitosh

नोंदणी दिनांक: 29 Nov 2021

जन्म दिनांक: 17/8/1998

शिक्षण: डिप्लोमा

नोंदणी क्रमांक: BB14278

नोकरी / व्यवसाय: Sheti / hotel manager

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Ichalkaranji


नाव: Abhiraj

नोंदणी दिनांक: 01 May 2021

जन्म दिनांक: 22/11/1988

शिक्षण: डिप्लोमा (Electronic telecommunications)

नोंदणी क्रमांक: BB14111

नोकरी / व्यवसाय: Hotel tea center

उंची: 5.5

उत्पन्न: १,५०,०००

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: SHIVKUMAR

नोंदणी दिनांक: 25 Apr 2021

जन्म दिनांक: 5/9/1991

शिक्षण: डिप्लोमा (IT Diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB14110

नोकरी / व्यवसाय: SLK Global solutions

उंची: 5.11

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Prashant

नोंदणी दिनांक: 24 Apr 2021

जन्म दिनांक: 1/12/1994

शिक्षण: डिप्लोमा (Diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB14107

नोकरी / व्यवसाय: Nokari +Business

उंची: 5.8

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2203