सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Avishkar

नोंदणी दिनांक: 01 May 2024

जन्म दिनांक: 26/7/1998

शिक्षण: ईतर (HSC (Merchant Navy) General purpose Rating International Maritime Academy Chennai))

नोंदणी क्रमांक: BB14644

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.10

उत्पन्न: 700000/-

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: HEMANT

नोंदणी दिनांक: 11 Apr 2024

जन्म दिनांक: 7/9/1999

शिक्षण: ईतर

नोंदणी क्रमांक: BB14633

नोकरी / व्यवसाय: Electrician

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Shirpur


नाव: Sushma

नोंदणी दिनांक: 28 Aug 2020

जन्म दिनांक: 18/2/1997

शिक्षण: ईतर

नोंदणी क्रमांक: BB13847

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


No Photo

नाव: Kiran

नोंदणी दिनांक: 06 Dec 2019

जन्म दिनांक: 14/9/1990

शिक्षण: ईतर (12+ITI)

नोंदणी क्रमांक: BDB13658

नोकरी / व्यवसाय: Typist

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Laxmikant

नोंदणी दिनांक: 26 Jan 2019

जन्म दिनांक: 15/8/1987

शिक्षण: ईतर (12Com,ITI,DIPLOMA, Sy Ba)

नोंदणी क्रमांक: BB02140

नोकरी / व्यवसाय: Gov.Pune city Bus

उंची: 5.4

उत्पन्न: 240000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: धीरज

नोंदणी दिनांक: 10 Jul 2018

जन्म दिनांक: 5/11/1988

शिक्षण: ईतर (SYBA)

नोंदणी क्रमांक: BB01904

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: kiran

नोंदणी दिनांक: 02 Jul 2018

जन्म दिनांक: 2/10/1991

शिक्षण: ईतर (ITI (FITTER))

नोंदणी क्रमांक: BB01883

नोकरी / व्यवसाय: job

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Shivaji

नोंदणी दिनांक: 07 Jun 2018

जन्म दिनांक: 4/3/1988

शिक्षण: ईतर (10th)

नोंदणी क्रमांक: BB01848

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न: 1200000

सध्याचे ठिकाण: Solapur


नाव: Pankaj

नोंदणी दिनांक: 04 Oct 2017

जन्म दिनांक: 3/4/1985

शिक्षण: ईतर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB01418

नोकरी / व्यवसाय: Bank

उंची: 5.8

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Satara1


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14790