सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Abhijeet

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: बारावी (12 Arts)

नोंदणी क्रमांक: BB14441

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.6

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 3/12/1992

शिक्षण: बारावी (12 Commerce)

नोंदणी क्रमांक: BB14440

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.5

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: अवधूत

नोंदणी दिनांक: 21 Jun 2022

जन्म दिनांक: 19/3/1995

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14438

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.6

उत्पन्न: चार लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sandip

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/2/1986

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14427

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.7

उत्पन्न: 4-5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: Abhijit

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 27/11/1990

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14426

नोकरी / व्यवसाय: sales executive

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: राहुल

नोंदणी दिनांक: 03 Jun 2022

जन्म दिनांक: 20/4/1991

शिक्षण: पदवीधर (BSc, Diploma NDT, Deta Science)

नोंदणी क्रमांक: BB14424

नोकरी / व्यवसाय: Petrochemical Qc

उंची: 5.3

उत्पन्न: 700000 to 800000

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Mukesh

नोंदणी दिनांक: 29 May 2022

जन्म दिनांक: 10/7/1997

शिक्षण: डिप्लोमा (Advance diploma industryal safety Management PG)

नोंदणी क्रमांक: BB14418

नोकरी / व्यवसाय: Safety Engineer

उंची: 5.5

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Gujrat


नाव: Sevagiri

नोंदणी दिनांक: 23 May 2022

जन्म दिनांक: 5/10/1987

शिक्षण: पदवीधर (BCS COMPUTER SCIENCE)

नोंदणी क्रमांक: BB14414

नोकरी / व्यवसाय: UGAM CHEMICALS

उंची: 5.4

उत्पन्न: 350000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sandeep

नोंदणी दिनांक: 23 May 2022

जन्म दिनांक: 22/9/1986

शिक्षण: इंजिनीअर (DME, B.E., M.Tech.)

नोंदणी क्रमांक: BB14412

नोकरी / व्यवसाय: Assistant professor

उंची: 5.11

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Mayuresh

नोंदणी दिनांक: 21 May 2022

जन्म दिनांक: 4/9/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (BE(IT))

नोंदणी क्रमांक: BB14408

नोकरी / व्यवसाय: software Professional

उंची: 5.6

उत्पन्न: 16.5 LPA

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 186