सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: प्रशांत

नोंदणी दिनांक: 02 Dec 2023

जन्म दिनांक: 21/11/1995

शिक्षण: बारावी (शुगर टेक्नॉलॉजी)

नोंदणी क्रमांक: BB14552

नोकरी / व्यवसाय: वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सांगली

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: सोमनाथ

नोंदणी दिनांक: 29 Nov 2023

जन्म दिनांक: 19/3/1990

शिक्षण: बारावी (आय टीआय इलेक्ट्रिशियन)

नोंदणी क्रमांक: BB14550

नोकरी / व्यवसाय: महापारेषण (महाराष्ट्र राज्यविद्युत परिषण कंपनी)

उंची: 5.11

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Patan


नाव: Kishor

नोंदणी दिनांक: 22 Nov 2023

जन्म दिनांक: 16/8/1985

शिक्षण: पदवीधर (B A)

नोंदणी क्रमांक: BB14547

नोकरी / व्यवसाय: service

उंची: 5.3

उत्पन्न: 3 lakhs

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: VAIBHAV

नोंदणी दिनांक: 21 Nov 2023

जन्म दिनांक: 12/3/1989

शिक्षण: पदवीधर (BA)

नोंदणी क्रमांक: BB14546

नोकरी / व्यवसाय: Post office

उंची: 5.6

उत्पन्न: 2 te 5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: $संदेश

नोंदणी दिनांक: 15 Nov 2023

जन्म दिनांक: 20/4/1992

शिक्षण: इंजिनीअर (B-TECH मरन इंजीनीरग)

नोंदणी क्रमांक: BB14541

नोकरी / व्यवसाय: MERCHANT NAVY

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: अक्षय

नोंदणी दिनांक: 13 Nov 2023

जन्म दिनांक: 27/9/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (B.TECH CIVIL ENGINEER)

नोंदणी क्रमांक: BB14540

नोकरी / व्यवसाय: ROHIT CORPORATION PVT.LTD

उंची: 5.8

उत्पन्न: 3 Lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: RAKESH

नोंदणी दिनांक: 06 Nov 2023

जन्म दिनांक: 17/12/1985

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. ELECTRINOCS)

नोंदणी क्रमांक: BDB14539

नोकरी / व्यवसाय: PHILIPS COMPANY

उंची: 5.7

उत्पन्न: 12LAC

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: संजय

नोंदणी दिनांक: 05 Nov 2023

जन्म दिनांक: 10/11/1999

शिक्षण: पदवीधर (Diploma In Journalism)

नोंदणी क्रमांक: BB14536

नोकरी / व्यवसाय: DD News, cameraman , Sanju's Chinese Resto

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: $Prasad

नोंदणी दिनांक: 29 Oct 2023

जन्म दिनांक: 3/11/1996

शिक्षण: इंजिनीअर (B. Tech Mechanical Engineer)

नोंदणी क्रमांक: BB14532

नोकरी / व्यवसाय: Tata Technologies Ltd, Pune

उंची: 5.9

उत्पन्न: 870000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Vaibhav

नोंदणी दिनांक: 29 Oct 2023

जन्म दिनांक: 29/11/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.com)

नोंदणी क्रमांक: BB14531

नोकरी / व्यवसाय: Nokari/ business

उंची: 5.8

उत्पन्न: 4.50000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2093