सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

No Photo

नाव: RUPESH

नोंदणी दिनांक: 10 Apr 2024

जन्म दिनांक: 7/3/1988

शिक्षण: दहावी (10)

नोंदणी क्रमांक: BB14632

नोकरी / व्यवसाय: TRACTOR MACHANIC

उंची: 5.7

उत्पन्न: 100000

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: $Gopal

नोंदणी दिनांक: 03 Dec 2023

जन्म दिनांक: 28/3/1995

शिक्षण: दहावी (10 वी)

नोंदणी क्रमांक: BB14554

नोकरी / व्यवसाय: स्वतःचे गॅरेज

उंची: 5.5

उत्पन्न: 5 लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sunil

नोंदणी दिनांक: 28 Oct 2023

जन्म दिनांक: 9/10/1992

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB14530

नोकरी / व्यवसाय: Nokari

उंची: Select

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: kunal

नोंदणी दिनांक: 05 Sep 2022

जन्म दिनांक: 24/4/1990

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB14484

नोकरी / व्यवसाय: photography

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: $लखन

नोंदणी दिनांक: 12 Mar 2022

जन्म दिनांक: 10/2/1992

शिक्षण: दहावी (१०वी)

नोंदणी क्रमांक: BB14356

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी मेकॅनिकल

उंची: 5.4

उत्पन्न: 1,80,000

सध्याचे ठिकाण: Sangli


No Photo

नाव: विनय

नोंदणी दिनांक: 22 Jan 2022

जन्म दिनांक: 17/10/1982

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BDB14309

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: महेश

नोंदणी दिनांक: 04 Dec 2021

जन्म दिनांक: 5/10/1992

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB14283

नोकरी / व्यवसाय: महिंद्रा कंपनी चाकण माथाडी

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: भाग्येश

नोंदणी दिनांक: 21 Sep 2021

जन्म दिनांक: 14/4/1993

शिक्षण: दहावी (H.S.C)

नोंदणी क्रमांक: BB14225

नोकरी / व्यवसाय: पॉवर टुल्स मेकॅनिकल

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: MANOJ

नोंदणी दिनांक: 25 Aug 2021

जन्म दिनांक: 21/5/1995

शिक्षण: दहावी (I.T.I. Automobile)

नोंदणी क्रमांक: BB14205

नोकरी / व्यवसाय: NOKARI

उंची: 6

उत्पन्न: 2 TO 3 LAKH

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Shubham

नोंदणी दिनांक: 15 Aug 2021

जन्म दिनांक: 4/3/1997

शिक्षण: दहावी

नोंदणी क्रमांक: BB14201

नोकरी / व्यवसाय: सेंट्रींग

उंची: 5.5

उत्पन्न: 16000

सध्याचे ठिकाण: Solapur1 | 2 | 3 | 4


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 947