सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

नाव: shubhangi

नोंदणी दिनांक: 07 Jul 2024

जन्म दिनांक: 20/5/1999

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MBA (Finance))

नोंदणी क्रमांक: BG14706

नोकरी / व्यवसाय: Symphony technologies Pvt ltd

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Shrutika

नोंदणी दिनांक: 17 Apr 2024

जन्म दिनांक: 11/5/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (BBA, MBA (Finance))

नोंदणी क्रमांक: BG14637

नोकरी / व्यवसाय: Service Infosys Hinjewadi, Pune

उंची: 5.3

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Dipali

नोंदणी दिनांक: 24 Feb 2024

जन्म दिनांक: 6/10/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A in Sociology)

नोंदणी क्रमांक: BG14589

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Bhandara


नाव: Pranali

नोंदणी दिनांक: 20 Feb 2024

जन्म दिनांक: 8/7/1998

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.SC B.Ed)

नोंदणी क्रमांक: BG14585

नोकरी / व्यवसाय: -

उंची: 5.1

उत्पन्न: -

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: Namrata

नोंदणी दिनांक: 18 Nov 2023

जन्म दिनांक: 22/11/1998

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Fashion designing)

नोंदणी क्रमांक: BG14544

नोकरी / व्यवसाय: Fashion designer

उंची: 5

उत्पन्न: 1-2 lac

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


No Photo

नाव: Rutuja

नोंदणी दिनांक: 22 Oct 2023

जन्म दिनांक: 21/2/1998

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MSC IN CS)

नोंदणी क्रमांक: BG14527

नोकरी / व्यवसाय: Associate Consultant

उंची: 5.2

उत्पन्न: 450000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Neha

नोंदणी दिनांक: 18 Jul 2022

जन्म दिनांक: 21/9/1998

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Msc zoology)

नोंदणी क्रमांक: BG14451

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: स्नेहा

नोंदणी दिनांक: 26 Jun 2022

जन्म दिनांक: 20/9/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.COM)

नोंदणी क्रमांक: BG14442

नोकरी / व्यवसाय: नाही

उंची: 5.4

उत्पन्न: नाही

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: $Rohini

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/12/1994

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MA Marathi, All typing, and Stenography 60 WPM)

नोंदणी क्रमांक: BDG14435

नोकरी / व्यवसाय: Primary teacher

उंची: 5.2

उत्पन्न: 50000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $BHANUJA

नोंदणी दिनांक: 22 May 2022

जन्म दिनांक: 2/10/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M. Sc. Biotechnology)

नोंदणी क्रमांक: BG14410

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 3568