सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

नाव: स्नेहा

नोंदणी दिनांक: 26 Jun 2022

जन्म दिनांक: 20/9/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.COM)

नोंदणी क्रमांक: BG14442

नोकरी / व्यवसाय: नाही

उंची: 5.4

उत्पन्न: नाही

सध्याचे ठिकाण: Nashik


No Photo

नाव: Rohini

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/12/1994

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MA Marathi, All typing, and Stenography 60 WPM)

नोंदणी क्रमांक: BDG14435

नोकरी / व्यवसाय: Primary teacher

उंची: 5.2

उत्पन्न: 50000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $BHANUJA

नोंदणी दिनांक: 22 May 2022

जन्म दिनांक: 2/10/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M. Sc. Biotechnology)

नोंदणी क्रमांक: BG14410

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Nivedita

नोंदणी दिनांक: 17 May 2022

जन्म दिनांक: 1/1/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14405

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: $Dipika

नोंदणी दिनांक: 16 May 2022

जन्म दिनांक: 20/8/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MA., Dted. Marathi & Eng 40 typing)

नोंदणी क्रमांक: BG14401

नोकरी / व्यवसाय: Jalgaon District court clerk selection

उंची: 5

उत्पन्न: -

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


नाव: Sneha

नोंदणी दिनांक: 09 May 2022

जन्म दिनांक: 26/4/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14390

नोकरी / व्यवसाय: Naukari

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


No Photo

नाव: Priyanka

नोंदणी दिनांक: 10 Apr 2022

जन्म दिनांक: 26/7/1998

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Bsc. MSc.physics)

नोंदणी क्रमांक: BG14377

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Barshi


नाव: Shweta

नोंदणी दिनांक: 07 Apr 2022

जन्म दिनांक: 2/7/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.A.(english)D.Ed)

नोंदणी क्रमांक: BDG14370

नोकरी / व्यवसाय: Classes

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Shirpur


नाव: Varsha

नोंदणी दिनांक: 12 Mar 2022

जन्म दिनांक: 31/8/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A Geography)

नोंदणी क्रमांक: BG14355

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


No Photo

नाव: Vinita

नोंदणी दिनांक: 03 Feb 2022

जन्म दिनांक: 23/12/1994

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Chartered Accountant &MBA finance)

नोंदणी क्रमांक: BG14315

नोकरी / व्यवसाय: SKS Business Services Pvt Ltd

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Satara1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 322