सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

No Photo

नाव: Pavitra

नोंदणी दिनांक: 20 Jun 2022

जन्म दिनांक: 2/3/1997

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14437

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5

उत्पन्न: 1,50,000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Naina

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/12/1997

शिक्षण: पदवीधर (Hr)

नोंदणी क्रमांक: BG14433

नोकरी / व्यवसाय: HR

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Badlapur


नाव: Seema

नोंदणी दिनांक: 15 Jun 2022

जन्म दिनांक: 27/12/1993

शिक्षण: पदवीधर (B.a)

नोंदणी क्रमांक: BG14432

नोकरी / व्यवसाय: Nahi

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: Ashwini

नोंदणी दिनांक: 07 May 2022

जन्म दिनांक: 28/5/1997

शिक्षण: पदवीधर (B.Sc Chemistry)

नोंदणी क्रमांक: BG14388

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: Kadambari

नोंदणी दिनांक: 19 Mar 2022

जन्म दिनांक: 19/12/1997

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14359

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 4.10

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Osamanabad


नाव: Shubhangi

नोंदणी दिनांक: 03 Mar 2022

जन्म दिनांक: 24/6/1994

शिक्षण: पदवीधर (BCA)

नोंदणी क्रमांक: BG14348

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


No Photo

नाव: Ashwini

नोंदणी दिनांक: 06 Jan 2022

जन्म दिनांक: 8/11/1993

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14298

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


नाव: Roshni

नोंदणी दिनांक: 05 Jan 2022

जन्म दिनांक: 9/7/2002

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14297

नोकरी / व्यवसाय: Student

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Dhule


नाव: Namrata

नोंदणी दिनांक: 22 Dec 2021

जन्म दिनांक: 22/11/1998

शिक्षण: पदवीधर (Fashion designing)

नोंदणी क्रमांक: BG14293

नोकरी / व्यवसाय: Fashion boutique

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Jalgaon


No Photo

नाव: Kavita

नोंदणी दिनांक: 03 Dec 2021

जन्म दिनांक: 11/9/1995

शिक्षण: पदवीधर (T.Y.Bcom)

नोंदणी क्रमांक: BG14281

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Surat1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 247