सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वधू

No Photo

नाव: Sayali

नोंदणी दिनांक: 05 Nov 2023

जन्म दिनांक: 27/10/1998

शिक्षण: पदवीधर (Bcs computer science)

नोंदणी क्रमांक: BG14538

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Bhor


No Photo

नाव: साक्षी

नोंदणी दिनांक: 31 Oct 2023

जन्म दिनांक: 4/12/2001

शिक्षण: पदवीधर (B.S.C)

नोंदणी क्रमांक: BG14534

नोकरी / व्यवसाय: I.t.compani

उंची: 4.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Ekata

नोंदणी दिनांक: 30 Oct 2023

जन्म दिनांक: 21/6/1990

शिक्षण: पदवीधर (B.Sc Agriculture)

नोंदणी क्रमांक: BDG14533

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Pradnya

नोंदणी दिनांक: 08 Oct 2023

जन्म दिनांक: 28/10/1992

शिक्षण: पदवीधर (BE)

नोंदणी क्रमांक: BG14520

नोकरी / व्यवसाय: Tahasildar At Government of Maharashtra

उंची: 5.2

उत्पन्न: 1100000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Monica

नोंदणी दिनांक: 24 Sep 2023

जन्म दिनांक: 27/8/1984

शिक्षण: पदवीधर (Mcom, GDC and a)

नोंदणी क्रमांक: BG14509

नोकरी / व्यवसाय: Mediclaim Assistant

उंची: 5.1

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Naina

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/12/1997

शिक्षण: पदवीधर (Hr)

नोंदणी क्रमांक: BG14433

नोकरी / व्यवसाय: HR

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Badlapur


नाव: Seema

नोंदणी दिनांक: 15 Jun 2022

जन्म दिनांक: 27/12/1993

शिक्षण: पदवीधर (B.a)

नोंदणी क्रमांक: BG14432

नोकरी / व्यवसाय: Nahi

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: Ashwini

नोंदणी दिनांक: 07 May 2022

जन्म दिनांक: 28/5/1997

शिक्षण: पदवीधर (B.Sc Chemistry)

नोंदणी क्रमांक: BG14388

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: Kadambari

नोंदणी दिनांक: 19 Mar 2022

जन्म दिनांक: 19/12/1997

शिक्षण: पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BG14359

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 4.10

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Osamanabad


नाव: Shubhangi

नोंदणी दिनांक: 03 Mar 2022

जन्म दिनांक: 24/6/1994

शिक्षण: पदवीधर (BCA)

नोंदणी क्रमांक: BG14348

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2150