सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: विनेश

नोंदणी दिनांक: 10 Jun 2021

जन्म दिनांक: 26/9/1994

शिक्षण: बारावी (पास)

नोंदणी क्रमांक: BB14163

नोकरी / व्यवसाय: Big bazar

उंची: 5.6

उत्पन्न: १.८० हजार

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: Mohane

नोंदणी दिनांक: 07 Apr 2021

जन्म दिनांक: 29/3/1997

शिक्षण: बारावी (ITI Fitter)

नोंदणी क्रमांक: BB14087

नोकरी / व्यवसाय: CTR Company Nasik

उंची: 5.4

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Raigad


No Photo

नाव: Mahesh

नोंदणी दिनांक: 20 Mar 2021

जन्म दिनांक: 27/11/1990

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14072

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.3

उत्पन्न: 4 Lakh

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: दीपक

नोंदणी दिनांक: 03 Feb 2021

जन्म दिनांक: 26/8/1996

शिक्षण: बारावी (12(com))

नोंदणी क्रमांक: BB14039

नोकरी / व्यवसाय: डा यमंड कंपनी इन इम्पलोय/सुरत

उंची: 5.5

उत्पन्न: 2 लाख

सध्याचे ठिकाण: Surat


नाव: $Sachin

नोंदणी दिनांक: 31 Jan 2021

जन्म दिनांक: 28/3/1989

शिक्षण: बारावी (12th)

नोंदणी क्रमांक: BDB14037

नोकरी / व्यवसाय: Pravevt job coumpni. pune

उंची: 5.2

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Vaishnavi

नोंदणी दिनांक: 30 Jan 2021

जन्म दिनांक: 7/2/2002

शिक्षण: बारावी (BA runing)

नोंदणी क्रमांक: BB14035

नोकरी / व्यवसाय: Student

उंची: 5.3

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Wardha


No Photo

नाव: Sachin

नोंदणी दिनांक: 29 Jan 2021

जन्म दिनांक: 28/3/1989

शिक्षण: बारावी (10 pass)

नोंदणी क्रमांक: BDB14034

नोकरी / व्यवसाय: Paravet job

उंची: 5.2

उत्पन्न: 100000,150000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Amar

नोंदणी दिनांक: 24 Dec 2020

जन्म दिनांक: 25/12/1994

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB13987

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Wardha


नाव: नवनाथ

नोंदणी दिनांक: 23 Dec 2020

जन्म दिनांक: 21/9/1990

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB13986

नोकरी / व्यवसाय: शेती व मत्स्य व्यवसाय

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: २ लाख

सध्याचे ठिकाण: Ahmednager


No Photo

नाव: Akash

नोंदणी दिनांक: 03 Oct 2020

जन्म दिनांक: 27/5/1993

शिक्षण: बारावी (ITI ELECTRICIAN)

नोंदणी क्रमांक: BB13869

नोकरी / व्यवसाय: MSETCL Outsource operator

उंची: 5.6

उत्पन्न: 2.3lac

सध्याचे ठिकाण: Satara1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14852