सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: रूपेश

नोंदणी दिनांक: 12 Dec 2017

जन्म दिनांक: 2/7/1985

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB01622

नोकरी / व्यवसाय: शु शाॅप 2 दुकान

उंची: 5.7

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: चेतन

नोंदणी दिनांक: 25 May 2017

जन्म दिनांक: 17/7/1987

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB01160

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: सनी

नोंदणी दिनांक: 29 Apr 2017

जन्म दिनांक: 25/10/1993

शिक्षण: बारावी (बारावी iti इलेक्टिशन)

नोंदणी क्रमांक: BB01062

नोकरी / व्यवसाय: मत्स्य वेवसाय

उंची: 5.5

उत्पन्न: 150000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: महेश

नोंदणी दिनांक: 03 Apr 2017

जन्म दिनांक: 14/1/1988

शिक्षण: बारावी (सी आय टी)

नोंदणी क्रमांक: BB00996

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय पत्रकार , सोलर एनर्जी एजन्सी एटोरिक्शा

उंची: 5.7

उत्पन्न: 100000

सध्याचे ठिकाण: Satara1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14795