सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Abhijeet

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: बारावी (12 Arts)

नोंदणी क्रमांक: BB14441

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.6

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 3/12/1992

शिक्षण: बारावी (12 Commerce)

नोंदणी क्रमांक: BB14440

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.5

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sandip

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/2/1986

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14427

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.7

उत्पन्न: 4-5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: Abhijit

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 27/11/1990

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14426

नोकरी / व्यवसाय: sales executive

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Jayesh

नोंदणी दिनांक: 26 Apr 2022

जन्म दिनांक: 5/10/1993

शिक्षण: बारावी (2nd Year Com.)

नोंदणी क्रमांक: BB14385

नोकरी / व्यवसाय: Bussiness

उंची: 5.7

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Ankush

नोंदणी दिनांक: 26 Feb 2022

जन्म दिनांक: 29/3/1988

शिक्षण: बारावी (12)

नोंदणी क्रमांक: BB14338

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.6

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: पवन

नोंदणी दिनांक: 10 Feb 2022

जन्म दिनांक: 5/2/1996

शिक्षण: बारावी (12वी +m c v c कोर्स ऑटो मोबाइल)

नोंदणी क्रमांक: BB14324

नोकरी / व्यवसाय: Techno Diesels kolhapur सर्व्हिस इंजीनियर

उंची: 5.7

उत्पन्न: 50000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: Akash

नोंदणी दिनांक: 26 Jan 2022

जन्म दिनांक: 10/5/2001

शिक्षण: बारावी (12)

नोंदणी क्रमांक: BB14311

नोकरी / व्यवसाय: शेती

उंची: 5.7

उत्पन्न: 3lakh

सध्याचे ठिकाण: Aurangabad


नाव: $Suresh

नोंदणी दिनांक: 14 Jan 2022

जन्म दिनांक: 2/5/1993

शिक्षण: बारावी (12)

नोंदणी क्रमांक: BDB14303

नोकरी / व्यवसाय: HDFC bank

उंची: 5.1

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Surat


नाव: $अविनाश

नोंदणी दिनांक: 21 Sep 2021

जन्म दिनांक: 26/3/1991

शिक्षण: बारावी (बारावी पास)

नोंदणी क्रमांक: BB14229

नोकरी / व्यवसाय: फिश. शॉप

उंची: 5.10

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 387