सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: प्रशांत

नोंदणी दिनांक: 02 Dec 2023

जन्म दिनांक: 21/11/1995

शिक्षण: बारावी (शुगर टेक्नॉलॉजी)

नोंदणी क्रमांक: BB14552

नोकरी / व्यवसाय: वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सांगली

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Sangli


नाव: सोमनाथ

नोंदणी दिनांक: 29 Nov 2023

जन्म दिनांक: 19/3/1990

शिक्षण: बारावी (आय टीआय इलेक्ट्रिशियन)

नोंदणी क्रमांक: BB14550

नोकरी / व्यवसाय: महापारेषण (महाराष्ट्र राज्यविद्युत परिषण कंपनी)

उंची: 5.11

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Patan


नाव: $Akash

नोंदणी दिनांक: 26 Oct 2023

जन्म दिनांक: 27/6/1994

शिक्षण: बारावी (10+ iti fitter)

नोंदणी क्रमांक: BB14529

नोकरी / व्यवसाय: ITI fitter

उंची: 5.7

उत्पन्न: 240000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: तन्मय

नोंदणी दिनांक: 26 Oct 2023

जन्म दिनांक: 18/10/2001

शिक्षण: बारावी (12वी पास ITI welder)

नोंदणी क्रमांक: BB14528

नोकरी / व्यवसाय: ITI welder

उंची: 5.7

उत्पन्न: 350000

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Abhijeet

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: बारावी (12 Arts)

नोंदणी क्रमांक: BB14441

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.6

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 25 Jun 2022

जन्म दिनांक: 3/12/1992

शिक्षण: बारावी (12 Commerce)

नोंदणी क्रमांक: BB14440

नोकरी / व्यवसाय: Printing Press

उंची: 5.5

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sandip

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 28/2/1986

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14427

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.7

उत्पन्न: 4-5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: Abhijit

नोंदणी दिनांक: 04 Jun 2022

जन्म दिनांक: 27/11/1990

शिक्षण: बारावी

नोंदणी क्रमांक: BB14426

नोकरी / व्यवसाय: sales executive

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Jayesh

नोंदणी दिनांक: 26 Apr 2022

जन्म दिनांक: 5/10/1993

शिक्षण: बारावी (2nd Year Com.)

नोंदणी क्रमांक: BB14385

नोकरी / व्यवसाय: Bussiness

उंची: 5.7

उत्पन्न: 250000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Ankush

नोंदणी दिनांक: 26 Feb 2022

जन्म दिनांक: 29/3/1988

शिक्षण: बारावी (12)

नोंदणी क्रमांक: BB14338

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.6

उत्पन्न: 200000

सध्याचे ठिकाण: Karad1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2259