सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: $INDRAJIT

नोंदणी दिनांक: 24 May 2024

जन्म दिनांक: 18/1/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (bachelor of civil engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14679

नोकरी / व्यवसाय: business

उंची: 5.11

उत्पन्न: 1800000

सध्याचे ठिकाण: Sangli


No Photo

नाव: Sachin

नोंदणी दिनांक: 13 May 2024

जन्म दिनांक: 10/12/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. in Automobile Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14662

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Swarup

नोंदणी दिनांक: 11 May 2024

जन्म दिनांक: 22/1/1996

शिक्षण: इंजिनीअर (BE (Mechanical))

नोंदणी क्रमांक: BB14661

नोकरी / व्यवसाय: QA Excutive

उंची: 5.5

उत्पन्न: 8L

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Pratik

नोंदणी दिनांक: 09 May 2024

जन्म दिनांक: 28/5/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (BE(E&T))

नोंदणी क्रमांक: BB14653

नोकरी / व्यवसाय: Software consultant Noida

उंची: 5.7

उत्पन्न: 5000000

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


नाव: VISHAL

नोंदणी दिनांक: 05 May 2024

जन्म दिनांक: 21/5/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (BE ELECTRICAL)

नोंदणी क्रमांक: BB14649

नोकरी / व्यवसाय: ELECTRICAL ENGINEER

उंची: 5.8

उत्पन्न: 12 LAKHS

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: $Sandesh

नोंदणी दिनांक: 09 Apr 2024

जन्म दिनांक: 4/7/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (Post Graduate)

नोंदणी क्रमांक: BB14631

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.7

उत्पन्न: 20 Lakhs

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: नेहा

नोंदणी दिनांक: 13 Mar 2024

जन्म दिनांक: 8/6/1998

शिक्षण: इंजिनीअर (Bacholar of Engineering in computer)

नोंदणी क्रमांक: BB14601

नोकरी / व्यवसाय: बॅक ऑफिस, खराडी

उंची: 5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Homnath

नोंदणी दिनांक: 12 Mar 2024

जन्म दिनांक: 16/11/1992

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14600

नोकरी / व्यवसाय: IT Professional

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: ASHISH

नोंदणी दिनांक: 14 Feb 2024

जन्म दिनांक: 16/1/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. MECHANICAL, M.B.A.)

नोंदणी क्रमांक: BB14579

नोकरी / व्यवसाय: ASSTT. MANAGER AT FORCE MOTORS

उंची: 5.6

उत्पन्न: 9.20 LAKHS

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Vishal

नोंदणी दिनांक: 03 Feb 2024

जन्म दिनांक: 11/1/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (BE Instrumentation)

नोंदणी क्रमांक: BB14574

नोकरी / व्यवसाय: Sr. System Engineer (Process Automation System Eng

उंची: 6

उत्पन्न: 25 Lakh

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 33678