सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Bhushan

नोंदणी दिनांक: 20 Oct 2018

जन्म दिनांक: 9/8/1992

शिक्षण: इंजिनीअर (E&TC)

नोंदणी क्रमांक: BB02029

नोकरी / व्यवसाय: Purchase & HR

उंची: 5.8

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: rahul

नोंदणी दिनांक: 25 Sep 2018

जन्म दिनांक: 7/4/1986

शिक्षण: इंजिनीअर (D.E. E)

नोंदणी क्रमांक: BDB02009

नोकरी / व्यवसाय: azaki japniz compani

उंची: 5.7

उत्पन्न: 420000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Swapnil

नोंदणी दिनांक: 28 Aug 2018

जन्म दिनांक: 3/1/1986

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB01991

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 6

उत्पन्न: 6 lakhs

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Prashant

नोंदणी दिनांक: 12 Aug 2018

जन्म दिनांक: 16/10/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (BE Engineering Computer)

नोंदणी क्रमांक: BB01971

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.7

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Mangesh

नोंदणी दिनांक: 30 Jul 2018

जन्म दिनांक: 4/9/1986

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E Electronics and TC)

नोंदणी क्रमांक: BB01946

नोकरी / व्यवसाय: Company

उंची: 5.5

उत्पन्न: 255000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: आशिष

नोंदणी दिनांक: 05 Jul 2018

जन्म दिनांक: 2/1/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (Be)

नोंदणी क्रमांक: BB01892

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी techmark automation&controls pune

उंची: 5.6

उत्पन्न: 5 लाख

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: अभिजीत

नोंदणी दिनांक: 04 Jul 2018

जन्म दिनांक: 24/6/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (बी.ई .जळगांव गव्हर्नमेंट कॉलेज)

नोंदणी क्रमांक: BB01891

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5

उत्पन्न: 650000/-

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Datta

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2018

जन्म दिनांक: 3/12/1987

शिक्षण: इंजिनीअर (B E (Mechanical), MBA Finance)

नोंदणी क्रमांक: BB01876

नोकरी / व्यवसाय: Tata Power

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: $Suhas

नोंदणी दिनांक: 18 Jun 2018

जन्म दिनांक: 12/7/1989

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB01872

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Mangesh

नोंदणी दिनांक: 19 Apr 2018

जन्म दिनांक: 6/11/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (BE appear ,Diploma comp. Science ,BA,ITI)

नोंदणी क्रमांक: BB01802

नोकरी / व्यवसाय: IT Manger private

उंची: 5.5

उत्पन्न: 150000

सध्याचे ठिकाण: Amravati1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14812