सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Ninad

नोंदणी दिनांक: 09 Mar 2022

जन्म दिनांक: 17/6/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (BE CIVIL)

नोंदणी क्रमांक: BB14352

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 6.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Solapur


नाव: $आशुतोष

नोंदणी दिनांक: 13 Feb 2022

जन्म दिनांक: 5/11/1986

शिक्षण: इंजिनीअर (M.E. computer eng)

नोंदणी क्रमांक: BB14326

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.9

उत्पन्न: 4 lakh

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $AJAY

नोंदणी दिनांक: 04 Feb 2022

जन्म दिनांक: 23/6/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. (CIVIL))

नोंदणी क्रमांक: BB14317

नोकरी / व्यवसाय: ASSISTANT ENGINEER,MESB , MAHAGENCO,

उंची: 5.8

उत्पन्न: 900000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Rahul

नोंदणी दिनांक: 01 Feb 2022

जन्म दिनांक: 23/5/1991

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14313

नोकरी / व्यवसाय: Senior Software Engineer

उंची: --- Select ---

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Hyderabad


नाव: Vivek

नोंदणी दिनांक: 09 Dec 2021

जन्म दिनांक: 21/12/1988

शिक्षण: इंजिनीअर (BE-Computer Science)

नोंदणी क्रमांक: BB14287

नोकरी / व्यवसाय: IT Company

उंची: 5.11

उत्पन्न: 5 lakh

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Prasad

नोंदणी दिनांक: 22 Nov 2021

जन्म दिनांक: 16/2/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (BTech Civil Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14272

नोकरी / व्यवसाय: Assistant Engineer At PWD

उंची: 6

उत्पन्न: 9 lac

सध्याचे ठिकाण: Wardha


नाव: Prasad

नोंदणी दिनांक: 13 Oct 2021

जन्म दिनांक: 24/9/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (BACHELOR OF ENGINEERB MECHANICAL)

नोंदणी क्रमांक: BB14245

नोकरी / व्यवसाय: Rsb group-I Design Engineering Solutions Pvt Ltd

उंची: 5.8

उत्पन्न: 3,80,000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: ANIKET

नोंदणी दिनांक: 03 Oct 2021

जन्म दिनांक: 25/10/1991

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14242

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Navi mumbai


नाव: जयेश

नोंदणी दिनांक: 13 Sep 2021

जन्म दिनांक: 24/7/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (BE MECHANICAL)

नोंदणी क्रमांक: BB14218

नोकरी / व्यवसाय: Strides pharmaceutical ltd, Pudducherry (Chennai)

उंची: 5.11

उत्पन्न: 5l

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Vivek

नोंदणी दिनांक: 19 Aug 2021

जन्म दिनांक: 11/1/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (Msc(Computer Science))

नोंदणी क्रमांक: BB14202

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 6.2

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14853