सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: SHIVRAJ

नोंदणी दिनांक: 12 Sep 2019

जन्म दिनांक: 8/9/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (M. Tech Electrical, MBA(IB))

नोंदणी क्रमांक: BB02351

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 6

उत्पन्न: 5.5 LPA

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Hiteshkumar

नोंदणी दिनांक: 19 Aug 2019

जन्म दिनांक: 1/1/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (BE Mechanical, Pune)

नोंदणी क्रमांक: BB02340

नोकरी / व्यवसाय: Design Engineer

उंची: 5.6

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Devendra

नोंदणी दिनांक: 16 Aug 2019

जन्म दिनांक: 9/1/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. (Electronics & Tele Communication))

नोंदणी क्रमांक: BB02339

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.8

उत्पन्न: 11.55 लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Nikhil

नोंदणी दिनांक: 02 Aug 2019

जन्म दिनांक: 7/9/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E.COMPUTER)

नोंदणी क्रमांक: BB02329

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.8

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Akshay

नोंदणी दिनांक: 12 Jun 2019

जन्म दिनांक: 25/2/1990

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB02297

नोकरी / व्यवसाय: Software Professional

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Dipak

नोंदणी दिनांक: 10 May 2019

जन्म दिनांक: 26/8/1988

शिक्षण: इंजिनीअर (BE Civil)

नोंदणी क्रमांक: BB02263

नोकरी / व्यवसाय: Govt Job

उंची: 5.11

उत्पन्न: 8.5 Lakhs

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: Sourabh

नोंदणी दिनांक: 05 May 2019

जन्म दिनांक: 19/4/1992

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E in computer science and M.E ( Appearing))

नोंदणी क्रमांक: BB02256

नोकरी / व्यवसाय: Network engineer in aditya birla payment bank

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Kiran

नोंदणी दिनांक: 20 Apr 2019

जन्म दिनांक: 18/11/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (BE ( civil ))

नोंदणी क्रमांक: BB02251

नोकरी / व्यवसाय: Junior engineer at ZP buldhana

उंची: 5.7

उत्पन्न: 450000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: Pratik

नोंदणी दिनांक: 28 Mar 2019

जन्म दिनांक: 3/11/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. IT)

नोंदणी क्रमांक: BB02228

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: अजिंक्य

नोंदणी दिनांक: 25 Mar 2019

जन्म दिनांक: 27/9/1992

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E.Mechanical.)

नोंदणी क्रमांक: BB02223

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी, हिंजवडी. पुणे.

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14860