सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

No Photo

नाव: Aniket

नोंदणी दिनांक: 20 Jun 2021

जन्म दिनांक: 19/6/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (BE CIVIL ENGINEERING)

नोंदणी क्रमांक: BB14173

नोकरी / व्यवसाय: Skyi Engerria Developer

उंची: 5.5

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $ऋषीकेश

नोंदणी दिनांक: 01 Jun 2021

जन्म दिनांक: 24/5/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (Bsc computer science (Bsc))

नोंदणी क्रमांक: BB14153

नोकरी / व्यवसाय: Exela technology Pvt Ltd

उंची: 5.5

उत्पन्न: 5 लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: PARESH

नोंदणी दिनांक: 04 Apr 2021

जन्म दिनांक: 26/2/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E(comp))

नोंदणी क्रमांक: BB14085

नोकरी / व्यवसाय: S.A.P abapconsultant(IT)

उंची: 5.5

उत्पन्न: 570000

सध्याचे ठिकाण: Dhule


नाव: Chandrakant

नोंदणी दिनांक: 24 Feb 2021

जन्म दिनांक: 28/4/1995

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E (mechanical))

नोंदणी क्रमांक: BB14056

नोकरी / व्यवसाय: Holesale kirana shop

उंची: 5.3

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $Pratik

नोंदणी दिनांक: 07 Feb 2021

जन्म दिनांक: 14/3/1991

शिक्षण: इंजिनीअर (Computer Science and Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14043

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.6

उत्पन्न: 1100000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Sagar

नोंदणी दिनांक: 26 Jan 2021

जन्म दिनांक: 23/5/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. in Petrochemical Engineering)

नोंदणी क्रमांक: BB14031

नोकरी / व्यवसाय: Deepak Phenolic, Gujarat (Sr. Executive)

उंची: 5.9

उत्पन्न: 6

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Akhilesh

नोंदणी दिनांक: 26 Jan 2021

जन्म दिनांक: 26/6/1990

शिक्षण: इंजिनीअर

नोंदणी क्रमांक: BB14028

नोकरी / व्यवसाय: Network engineer

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


नाव: $Bharat

नोंदणी दिनांक: 11 Jan 2021

जन्म दिनांक: 3/8/1990

शिक्षण: इंजिनीअर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB14015

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.6

उत्पन्न: 1000000

सध्याचे ठिकाण: Baramathi


No Photo

नाव: Gaurav

नोंदणी दिनांक: 10 Jan 2021

जन्म दिनांक: 20/2/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (BE Computer)

नोंदणी क्रमांक: BB14013

नोकरी / व्यवसाय: nokari

उंची: 5.10

उत्पन्न: 10-11 lac

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Rohit

नोंदणी दिनांक: 25 Dec 2020

जन्म दिनांक: 11/10/1993

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. Mechanical)

नोंदणी क्रमांक: BB13991

नोकरी / व्यवसाय: Private Job in Pune

उंची: 5.10

उत्पन्न: 400000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14857