सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

No Photo

नाव: Aniket

नोंदणी दिनांक: 29 Jan 2024

जन्म दिनांक: 9/2/1994

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. mechanical)

नोंदणी क्रमांक: BB14572

नोकरी / व्यवसाय: Arnimech product pvt ltd

उंची: 5.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: $सौरभ

नोंदणी दिनांक: 19 Dec 2023

जन्म दिनांक: 27/3/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (Diploma In Mechanical Engineer & CTI Mumbai)

नोंदणी क्रमांक: BB14557

नोकरी / व्यवसाय: ITI कळंबा शिक्षक (तासिका बेस)

उंची: 5.6

उत्पन्न: 2,50000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: $संदेश

नोंदणी दिनांक: 15 Nov 2023

जन्म दिनांक: 20/4/1992

शिक्षण: इंजिनीअर (B-TECH मरन इंजीनीरग)

नोंदणी क्रमांक: BB14541

नोकरी / व्यवसाय: MERCHANT NAVY

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: अक्षय

नोंदणी दिनांक: 13 Nov 2023

जन्म दिनांक: 27/9/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (B.TECH CIVIL ENGINEER)

नोंदणी क्रमांक: BB14540

नोकरी / व्यवसाय: ROHIT CORPORATION PVT.LTD

उंची: 5.8

उत्पन्न: 3 Lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: RAKESH

नोंदणी दिनांक: 06 Nov 2023

जन्म दिनांक: 17/12/1985

शिक्षण: इंजिनीअर (B.E. ELECTRINOCS)

नोंदणी क्रमांक: BDB14539

नोकरी / व्यवसाय: PHILIPS COMPANY

उंची: 5.7

उत्पन्न: 12LAC

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Prasad

नोंदणी दिनांक: 29 Oct 2023

जन्म दिनांक: 3/11/1996

शिक्षण: इंजिनीअर (B. Tech Mechanical Engineer)

नोंदणी क्रमांक: BB14532

नोकरी / व्यवसाय: Tata Technologies Ltd, Pune

उंची: 5.9

उत्पन्न: 870000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Tanmay

नोंदणी दिनांक: 15 Oct 2023

जन्म दिनांक: 17/1/1995

शिक्षण: इंजिनीअर (MSc Computer Science)

नोंदणी क्रमांक: BB14524

नोकरी / व्यवसाय: Software Developer (Vodafone)

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Sandeep

नोंदणी दिनांक: 01 Oct 2023

जन्म दिनांक: 22/9/1986

शिक्षण: इंजिनीअर (M.Tech. (CAD/CAM), B.E. (Mech.))

नोंदणी क्रमांक: BB14515

नोकरी / व्यवसाय: Professor

उंची: 5.10

उत्पन्न: 700000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Varad

नोंदणी दिनांक: 28 Sep 2023

जन्म दिनांक: 5/4/1997

शिक्षण: इंजिनीअर (Civil Engineer)

नोंदणी क्रमांक: BB14514

नोकरी / व्यवसाय: Government Contruction site , Civil Engineer

उंची: 5.7

उत्पन्न: 1-2 lakh

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Dinesh

नोंदणी दिनांक: 15 Sep 2023

जन्म दिनांक: 2/2/1998

शिक्षण: इंजिनीअर (B. E. Computer)

नोंदणी क्रमांक: BB14506

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.7

उत्पन्न: 840000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 14851