सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: गणेश

नोंदणी दिनांक: 08 Aug 2018

जन्म दिनांक: 27/12/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MSC (Computer Science))

नोंदणी क्रमांक: BB01964

नोकरी / व्यवसाय: संगणक अभियंता

उंची: 6

उत्पन्न: ६ लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 02 Aug 2018

जन्म दिनांक: 15/11/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB01953

नोकरी / व्यवसाय: Software developer

उंची: 5.7

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: गणेश

नोंदणी दिनांक: 30 Jul 2018

जन्म दिनांक: 5/11/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A (hindi),D.M.L.T)

नोंदणी क्रमांक: BB01948

नोकरी / व्यवसाय: नौकरी चे प्रयत्न चालू आहे

उंची: 6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nandurbar


नाव: Santosh

नोंदणी दिनांक: 24 Jul 2018

जन्म दिनांक: 26/11/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.E (Mechanical), MBA)

नोंदणी क्रमांक: BB01942

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.11

उत्पन्न: 7 Lacs

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: स्वप्निल

नोंदणी दिनांक: 11 Jul 2018

जन्म दिनांक: 3/4/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M. A)

नोंदणी क्रमांक: BB01909

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.4

उत्पन्न: 15000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: Gaurav

नोंदणी दिनांक: 11 Jul 2018

जन्म दिनांक: 22/9/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.Sc Agriculture, MBA)

नोंदणी क्रमांक: BB01907

नोकरी / व्यवसाय: JOB

उंची: 5.9

उत्पन्न: 4.5 LPA

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Sachin

नोंदणी दिनांक: 05 Jul 2018

जन्म दिनांक: 16/12/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.B.A (HR & Marketing ))

नोंदणी क्रमांक: BB01895

नोकरी / व्यवसाय: Y.M. Krishna Sakhar Kamgar Sah. Seva Mandal Shivna

उंची: 5.7

उत्पन्न: 175000

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: RahuL

नोंदणी दिनांक: 20 Jun 2018

जन्म दिनांक: 17/8/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.Com Appair)

नोंदणी क्रमांक: BB01879

नोकरी / व्यवसाय: ABB INDIA LTD NASHIK.AUDIT DEPT

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: Gitesh

नोंदणी दिनांक: 19 Jun 2018

जन्म दिनांक: 1/7/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.Com, M.S.W)

नोंदणी क्रमांक: BB01877

नोकरी / व्यवसाय: Government and Public Relation Associate Manager

उंची: 5.7

उत्पन्न: 3,60,000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: प्रसाद

नोंदणी दिनांक: 14 Jun 2018

जन्म दिनांक: 21/5/1984

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (उच्च पदवीधर मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी p.g.d)

नोंदणी क्रमांक: BDB01864

नोकरी / व्यवसाय: लॅब टेक्निशियन चिंचवड

उंची: 5.7

उत्पन्न: 3,00,000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 3527