सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Dipesh

नोंदणी दिनांक: 06 Mar 2022

जन्म दिनांक: 20/7/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB14350

नोकरी / व्यवसाय: Software developer

उंची: 5.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: $दिपक

नोंदणी दिनांक: 22 Feb 2022

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (BA mscit agriculture diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB14336

नोकरी / व्यवसाय: Maharashtra stat electricity department vasai

उंची: 5.5

उत्पन्न: 4 ते 5 लाख

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $Mrudul

नोंदणी दिनांक: 21 Feb 2022

जन्म दिनांक: 28/7/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Mcs)

नोंदणी क्रमांक: BB14335

नोकरी / व्यवसाय: Services

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: AMOL

नोंदणी दिनांक: 19 Feb 2022

जन्म दिनांक: 15/5/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.com)

नोंदणी क्रमांक: BB14333

नोकरी / व्यवसाय: ICICI Bank ltd

उंची: 5.6

उत्पन्न: 3,00,000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: $Pratik

नोंदणी दिनांक: 06 Feb 2022

जन्म दिनांक: 17/4/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A.)

नोंदणी क्रमांक: BB14321

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.7

उत्पन्न: 180000

सध्याचे ठिकाण: Satara


नाव: Chetan

नोंदणी दिनांक: 06 Feb 2022

जन्म दिनांक: 25/6/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MBA)

नोंदणी क्रमांक: BB14318

नोकरी / व्यवसाय: Business+job

उंची: --- Select ---

उत्पन्न: 5,7 lakh

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $Aniruddha

नोंदणी दिनांक: 30 Jan 2022

जन्म दिनांक: 17/4/1982

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.Sc in Biology & MBA in Finance)

नोंदणी क्रमांक: BB14312

नोकरी / व्यवसाय: Job in Private sector

उंची: 5.5

उत्पन्न: 4.30 PA

सध्याचे ठिकाण: Navi mumbai


नाव: $Ashish

नोंदणी दिनांक: 26 Dec 2021

जन्म दिनांक: 16/1/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.E. Mechanical, MBA (Marketing))

नोंदणी क्रमांक: BB14295

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.6

उत्पन्न: 4.2 LPA

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Pratik

नोंदणी दिनांक: 13 Nov 2021

जन्म दिनांक: 10/11/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MSc (Computer Science))

नोंदणी क्रमांक: BB14263

नोकरी / व्यवसाय: Software Test Engineer

उंची: 5.5

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Prashant

नोंदणी दिनांक: 17 Oct 2021

जन्म दिनांक: 13/9/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BDB14246

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.8

उत्पन्न: 2000000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2173