सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Nayan

नोंदणी दिनांक: 22 Dec 2023

जन्म दिनांक: 16/3/2001

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (BCA, MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB14559

नोकरी / व्यवसाय: Software Engg

उंची: 5.8

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Yogesh

नोंदणी दिनांक: 03 Dec 2023

जन्म दिनांक: 22/8/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MBA)

नोंदणी क्रमांक: BDB14553

नोकरी / व्यवसाय: State Bank of India

उंची: 5.11

उत्पन्न: 1400000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: $Vaibhav

नोंदणी दिनांक: 29 Oct 2023

जन्म दिनांक: 29/11/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.com)

नोंदणी क्रमांक: BB14531

नोकरी / व्यवसाय: Nokari/ business

उंची: 5.8

उत्पन्न: 4.50000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: Yogesh

नोंदणी दिनांक: 28 Sep 2023

जन्म दिनांक: 22/8/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.Sc.,M.Tech.,CAIIB)

नोंदणी क्रमांक: BDB14513

नोकरी / व्यवसाय: Post:Accountant , Organization: State Bank of Indi

उंची: Select

उत्पन्न: 1 - 2 lakh

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Dipesh

नोंदणी दिनांक: 23 Sep 2023

जन्म दिनांक: 20/7/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14508

नोकरी / व्यवसाय: Senior Software Engineer

उंची: 5.9

उत्पन्न: 1200000

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: स्वप्निल

नोंदणी दिनांक: 14 Sep 2023

जन्म दिनांक: 12/7/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (एमसीए)

नोंदणी क्रमांक: BB14505

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.7

उत्पन्न: 408000

सध्याचे ठिकाण: Karad


नाव: $Akshay

नोंदणी दिनांक: 13 Sep 2023

जन्म दिनांक: 4/2/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MBA in operation management)

नोंदणी क्रमांक: BB14504

नोकरी / व्यवसाय: Desktop service engineer

उंची: 5.11

उत्पन्न: 4-5 lacs

सध्याचे ठिकाण: Navi mumbai


नाव: अवधूत

नोंदणी दिनांक: 21 Jun 2022

जन्म दिनांक: 19/3/1995

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14438

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.6

उत्पन्न: चार लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Kailas

नोंदणी दिनांक: 09 Apr 2022

जन्म दिनांक: 6/10/1989

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Mba)

नोंदणी क्रमांक: BB14372

नोकरी / व्यवसाय: Banker

उंची: 6.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Mahad


नाव: Hemant

नोंदणी दिनांक: 26 Mar 2022

जन्म दिनांक: 14/7/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Masters in Mechanical Engg. (Design))

नोंदणी क्रमांक: BB14364

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 946