सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: आकाश

नोंदणी दिनांक: 02 Aug 2020

जन्म दिनांक: 11/11/1997

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.S.C organic)

नोंदणी क्रमांक: BB13832

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Anand

नोंदणी दिनांक: 01 Aug 2020

जन्म दिनांक: 20/8/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB13830

नोकरी / व्यवसाय: Graphic designer at ABIL Group

उंची: 5.7

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Chetan

नोंदणी दिनांक: 23 Jul 2020

जन्म दिनांक: 21/12/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MSc. Chemistry)

नोंदणी क्रमांक: BB13824

नोकरी / व्यवसाय: Quality Control Officer at Camelin Fine Science

उंची: 5.8

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Raigad


नाव: Sandeep

नोंदणी दिनांक: 23 Jul 2020

जन्म दिनांक: 30/10/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.com in cost work & Accounting)

नोंदणी क्रमांक: BB13823

नोकरी / व्यवसाय: Salaried Employee

उंची: 5.8

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Amit

नोंदणी दिनांक: 13 Jul 2020

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A. M.P.Ed.)

नोंदणी क्रमांक: BB13795

नोकरी / व्यवसाय: Teacher

उंची: 5.3

उत्पन्न: 1,00,000/-

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: अतुल

नोंदणी दिनांक: 06 Jul 2020

जन्म दिनांक: 29/5/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.Sc., NET, SET, PET, Ph.D.)

नोंदणी क्रमांक: BB13786

नोकरी / व्यवसाय: प्राध्यापक (वरिष्ठ महाविदयालय)

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nasik


नाव: बालाजी

नोंदणी दिनांक: 06 Jul 2020

जन्म दिनांक: 5/6/1993

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.com)

नोंदणी क्रमांक: BB13782

नोकरी / व्यवसाय: लिपीक

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Nanded


नाव: आकाश

नोंदणी दिनांक: 05 Jul 2020

जन्म दिनांक: 11/3/1997

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M com)

नोंदणी क्रमांक: BB13780

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Karad


No Photo

नाव: Rakesh

नोंदणी दिनांक: 01 Jul 2020

जन्म दिनांक: 9/3/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.COM)

नोंदणी क्रमांक: BB13770

नोकरी / व्यवसाय: BUSINESS MAN

उंची: 5.10

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Nashik


नाव: दिनेश

नोंदणी दिनांक: 24 Jun 2020

जन्म दिनांक: 18/11/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A.D.ed)

नोंदणी क्रमांक: BB13759

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.6

उत्पन्न: 5,00,000/-

सध्याचे ठिकाण: Dhule1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2178