सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Balaji

नोंदणी दिनांक: 19 Nov 2018

जन्म दिनांक: 17/7/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB02056

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.5

उत्पन्न: 750000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Pramod

नोंदणी दिनांक: 18 Nov 2018

जन्म दिनांक: 21/1/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB02055

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.9

उत्पन्न: 360000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: digambar

नोंदणी दिनांक: 05 Oct 2018

जन्म दिनांक: 14/12/1985

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (post graduation in cullinary arts {london})

नोंदणी क्रमांक: BB02018

नोकरी / व्यवसाय: chef at [new york }usa

उंची: 5.5

उत्पन्न: 15 lac

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Ramu

नोंदणी दिनांक: 28 Sep 2018

जन्म दिनांक: 1/11/1986

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (LL.Bus Appeard)

नोंदणी क्रमांक: BB02012

नोकरी / व्यवसाय: prawet company

उंची: 5.7

उत्पन्न: 180000

सध्याचे ठिकाण: Nagpur


नाव: Devendra

नोंदणी दिनांक: 23 Aug 2018

जन्म दिनांक: 15/4/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.Com, MSW)

नोंदणी क्रमांक: BB01981

नोकरी / व्यवसाय: Job

उंची: 5.9

उत्पन्न: 2.60000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Abhijeet

नोंदणी दिनांक: 12 Aug 2018

जन्म दिनांक: 26/11/1985

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M. Sc. Electronics)

नोंदणी क्रमांक: BB01973

नोकरी / व्यवसाय: खाजगी नोकरी

उंची: 5.6

उत्पन्न: --

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: चेतनकुमार

नोंदणी दिनांक: 10 Aug 2018

जन्म दिनांक: 16/6/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.email. mech.m.tech (cad-CAM) tata technogies Ltd engineer)

नोंदणी क्रमांक: BB01968

नोकरी / व्यवसाय: Tata Technologies Ltd Designation sr design engine

उंची: 5.7

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


नाव: गणेश

नोंदणी दिनांक: 08 Aug 2018

जन्म दिनांक: 27/12/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MSC (Computer Science))

नोंदणी क्रमांक: BB01964

नोकरी / व्यवसाय: संगणक अभियंता

उंची: 6

उत्पन्न: ६ लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: swapnil

नोंदणी दिनांक: 07 Aug 2018

जन्म दिनांक: 14/1/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.Pharmacy)

नोंदणी क्रमांक: BDB01963

नोकरी / व्यवसाय: professor

उंची: 5.6

उत्पन्न: 3.5 lakhs

सध्याचे ठिकाण: Pune


No Photo

नाव: Sagar

नोंदणी दिनांक: 02 Aug 2018

जन्म दिनांक: 15/11/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB01953

नोकरी / व्यवसाय: Software developer

उंची: 5.7

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Pune1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2181