सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: $Sumit

नोंदणी दिनांक: 12 Jun 2020

जन्म दिनांक: 14/1/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB13748

नोकरी / व्यवसाय: Aviation instructor

उंची: 5.7

उत्पन्न: 500000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Amit

नोंदणी दिनांक: 09 Jun 2020

जन्म दिनांक: 27/1/1994

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M Com)

नोंदणी क्रमांक: BB13744

नोकरी / व्यवसाय: Service

उंची: 5.3

उत्पन्न: 324000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: नितेश

नोंदणी दिनांक: 03 Jun 2020

जन्म दिनांक: 10/8/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (एम.ए.(संगीत))

नोंदणी क्रमांक: BB13738

नोकरी / व्यवसाय: ग्रामपंचायत कर्मचारी + शेती+ कुकुट पालन

उंची: 5.7

उत्पन्न: ४ लाख

सध्याचे ठिकाण: Amravati


नाव: Vijay

नोंदणी दिनांक: 10 Nov 2019

जन्म दिनांक: 9/5/1991

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB13633

नोकरी / व्यवसाय: DPT MANEGAR AT HDFC

उंची: 6.2

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: SANDIP

नोंदणी दिनांक: 07 Nov 2019

जन्म दिनांक: 22/9/1986

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Msc Bed(chemistry))

नोंदणी क्रमांक: BB13630

नोकरी / व्यवसाय: Lecturer

उंची: 5.5

उत्पन्न: 4 to 6 Lac.

सध्याचे ठिकाण: Chandrapur


No Photo

नाव: Mayur

नोंदणी दिनांक: 05 Oct 2019

जन्म दिनांक: 7/5/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Master in Computer Applications)

नोंदणी क्रमांक: BB13606

नोकरी / व्यवसाय: Private Job

उंची: 5.10

उत्पन्न: 2,10000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Balaji

नोंदणी दिनांक: 27 Sep 2019

जन्म दिनांक: 17/7/1989

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB13598

नोकरी / व्यवसाय: Software Engineer

उंची: 5.4

उत्पन्न: 1100000

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Aditay

नोंदणी दिनांक: 19 Jul 2019

जन्म दिनांक: 23/3/1994

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB02321

नोकरी / व्यवसाय: Tyre Showroom

उंची: 5.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण:


No Photo

नाव: Ganesh

नोंदणी दिनांक: 25 May 2019

जन्म दिनांक: 26/10/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.c.a)

नोंदणी क्रमांक: BB02280

नोकरी / व्यवसाय: Tata docomo network eng

उंची: 5.10

उत्पन्न: 2.8 lack

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Hirachand

नोंदणी दिनांक: 20 May 2019

जन्म दिनांक: 22/1/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.Sc Mathematics Set Net B.Ed Ph.D*)

नोंदणी क्रमांक: BB02276

नोकरी / व्यवसाय: Lecturer at Government Polytechnic College

उंची: 5.7

उत्पन्न: 600000

सध्याचे ठिकाण: Wardha1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2179