सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: Vinayak

नोंदणी दिनांक: 02 Apr 2017

जन्म दिनांक: 23/5/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (B.sc agriculture)

नोंदणी क्रमांक: BB00993

नोकरी / व्यवसाय: Mantralay staff at Mumbai police

उंची: 5.7

उत्पन्न: 320000

सध्याचे ठिकाण: Mumbai


नाव: नितिश

नोंदणी दिनांक: 11 Feb 2017

जन्म दिनांक: 22/1/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M. A)

नोंदणी क्रमांक: BB00935

नोकरी / व्यवसाय: Raymond luxury cotton limited, Kagal.

उंची: 5.7

उत्पन्न: 300000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


No Photo

नाव: Mayur

नोंदणी दिनांक: 02 Jan 2017

जन्म दिनांक: 18/12/1990

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (mba)

नोंदणी क्रमांक: BB00897

नोकरी / व्यवसाय: Business

उंची: 5.7

उत्पन्न: 40000

सध्याचे ठिकाण: Sangli1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 2130