सतीश रामचंद्र सुपेकर: 9822087162/9503299255
विनायक मारूती सुपेकर : 9503299266
Website: www.bhoishubhvivah.com मोफत नाव नोंदणी

वर

नाव: अवधूत

नोंदणी दिनांक: 21 Jun 2022

जन्म दिनांक: 19/3/1995

शिक्षण: उच्च-पदवीधर

नोंदणी क्रमांक: BB14438

नोकरी / व्यवसाय: व्यवसाय

उंची: 5.6

उत्पन्न: चार लाख

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Kailas

नोंदणी दिनांक: 09 Apr 2022

जन्म दिनांक: 6/10/1989

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Mba)

नोंदणी क्रमांक: BB14372

नोकरी / व्यवसाय: Banker

उंची: 6.1

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Mahad


नाव: Hemant

नोंदणी दिनांक: 26 Mar 2022

जन्म दिनांक: 14/7/1988

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Masters in Mechanical Engg. (Design))

नोंदणी क्रमांक: BB14364

नोकरी / व्यवसाय:

उंची: 5.4

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Omprakash

नोंदणी दिनांक: 21 Mar 2022

जन्म दिनांक: 3/6/1989

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Master of business administration)

नोंदणी क्रमांक: BB14362

नोकरी / व्यवसाय: Deputy manager at hdfc bank

उंची: 5.5

उत्पन्न: 700000-800000

सध्याचे ठिकाण: Satara


No Photo

नाव: Sandhya

नोंदणी दिनांक: 15 Mar 2022

जन्म दिनांक: 29/8/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Mcom)

नोंदणी क्रमांक: BB14357

नोकरी / व्यवसाय: Company job

उंची: 5.3

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: Dipesh

नोंदणी दिनांक: 06 Mar 2022

जन्म दिनांक: 20/7/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (MCA)

नोंदणी क्रमांक: BB14350

नोकरी / व्यवसाय: Software developer

उंची: 5.9

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Thane


नाव: $दिपक

नोंदणी दिनांक: 22 Feb 2022

जन्म दिनांक: 24/12/1987

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (BA mscit agriculture diploma)

नोंदणी क्रमांक: BB14336

नोकरी / व्यवसाय: Maharashtra stat electricity department vasai

उंची: 5.5

उत्पन्न: 4 ते 5 लाख

सध्याचे ठिकाण:


नाव: $Mrudul

नोंदणी दिनांक: 21 Feb 2022

जन्म दिनांक: 28/7/1992

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (Mcs)

नोंदणी क्रमांक: BB14335

नोकरी / व्यवसाय: Services

उंची: 5.6

उत्पन्न:

सध्याचे ठिकाण: Pune


नाव: AMOL

नोंदणी दिनांक: 19 Feb 2022

जन्म दिनांक: 15/5/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.com)

नोंदणी क्रमांक: BB14333

नोकरी / व्यवसाय: ICICI Bank ltd

उंची: 5.6

उत्पन्न: 3,00,000

सध्याचे ठिकाण: Kolhapur


नाव: $Pratik

नोंदणी दिनांक: 06 Feb 2022

जन्म दिनांक: 17/4/1996

शिक्षण: उच्च-पदवीधर (M.A.)

नोंदणी क्रमांक: BB14321

नोकरी / व्यवसाय: नोकरी

उंची: 5.7

उत्पन्न: 180000

सध्याचे ठिकाण: Satara1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


सहा फुट अंतर व मास्क वापरा करोना टाळा   भोई शुभविवाह  www.bhoishubhvivah.com

Design and Developed by Riyansys

Your Visit number : 204